Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB408 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Türkiye'de bahçe tarımının mekanizasyon durumu, bahçe traktörleri, toprak işleme, hazırlama ve bakım, meyve hasadı, tarla sebzelerinin hasadı ve bahçe mekanizasyonundaki son gelişmeleri anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moser, E., 1989. Institut für Agrartechnik der Universitaet-Hohenheim. Çeviren: Tunçer, İ., K., Özgüven, F., 1989. Bağ bahçe sebze ve endüstri kültürlerinde mekanizasyon uygulamaları. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları Yayın No:52 Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

traktör kullanımı, toprak işleme, hazırlama ve bakımı, ekim, fide dikim, gübreleme, bitki koruma, kültürel bitkilerin bakımı, meyve hasadı, tarla sebzelerinin hasadı, sebze ve meyvelerin taşıma ve ulaştırılması, sebze ve meyvelerin saklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kültür bitkilerinin ekonomik önemi
2 kültür bitkilerinde traktör kullanımı
3 toprak işleme, hazırlama ve bakımı
4 ekim, fide dikim
5 gübreleme, bitki koruma
6 kültür bitkilerinin bakımı
7 sulama, yağmurlama
8 meyve hasadı; çilek hasadı, çalı bitkilerinin meyvelerinin hasadı, meyve ağaçlarının hasadı
9 meyve hasadı; çilek hasadı, çalı bitkilerinin meyvelerinin hasadı, meyve ağaçlarının hasadı
10 arasınav
11 tarla sebzelerinin hasadı: yaprak sebzeler, etli meyveli sebzeler, soğanlı sebzeler, yumru sebzelerin hasadı
12 tarla sebzelerinin hasadı: yaprak sebzeler, etli meyveli sebzeler, soğanlı sebzeler, yumru sebzelerin hasadı
13 sebze ve meyvelerin taşıma ve ulaştırılması
14 sebze ve meyvelerin saklanması
15 final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174659 kaliteli ve hasarsız hasat işlemlerinde makine seçimi konusunda gerekli birikime sahip olmak
2 1175749 farklı hasat makinaları arasında teknik kıyaslama yapabilecek donanıma sahip olmak
3 1177265 tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve taşıma koşullarına ilişkin olarak uygulamalar geliştirebilmek
4 1166709 bahçe traktörü seçiminde karar alabilme yetisine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek