Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB412 Sulama Makinaları 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Sulama ve su çıkarma amaçlı kullanılan sistemlerin tanıtılması, özellikleri hakkında temel bilgilerin verilmesi, pompalar hakkında genel bilgilerin aktarılması, santrifüj pompalar ve özellikleri, pompaj tesisi kurulması ve projelendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Ü.Z.F. Sulama Makinaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basit su çıkartma araçları, su çarkları, su türbinleri, modern su çıkartma makineleri (pompalar), santrifüj pompalar, derin kuyu pompaları, dalgıç pompalar, pompa seçimi ve pompaj tesisi, pompa işletme karakteristiklerinin hesaplanması, Hm-Q grafiklerinin çizilmesi ve işletme noktası tayini gibi mühendislik konularını içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pompaj sistemleri
2 Sulama makinaları Uygulama
3 Su çıkarmanın teorisi ve hesaplamalar Uygulama
4 Pompaj sistemindeki basınçlar ve yükseklikler
5 Pompaj sisteminde kullanılan borular ve özellikleri
6 Ekonomik boru çapı hesabı
7 Düz ve şekilli borularda oluşan yük kayıpları Uygulama
8 Santrifüj pompalar, yapısı, özellikleri Uygulama
9 Kademeli pompalar, derin kuyu pompaları ve dalgıç pompalar
10 Santrifüj pompalarda işletme noktası tayini Uygulama
11 Seri ve paralel pompa düzenlemeleri
12 Hm-Q grafiklerinin çizilmesi ve işletme noktası tayini
13 Kavitasyon Uygulama
14 Pompa seçme kriterleri Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404281 Sulama sistemlerini kavrar, su çıkarma amaçlı kullanılan sistemleri tanır.
2 1403355 Pompalar hakkında bilgilere sahip olur, santrifüj pompalar hakkında temel bilgileri bilir.
3 1409049 Pompaj tesisi projelendirmesi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.