Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM106 Organik Kimya 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, organik kimyadaki temel kavramları, sentez ve tepkimelerde takip edilecek yöntemleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S.; Logue, M.W.; Çeviri Editörü Uyar, T. Organik Kimya, Güneş Kitapevi, Ankara, (2001).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bağ ve Moleküler Yapılar Karbon Bileşikleri Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Fonksiyonel Gruplar Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Aldehit ve ketonlar Karbonil grubu ve özellikleri Karboksilik asitler Aminler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağ ve Moleküler Yapılar
2 Karbon Bileşikleri
3 Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma
4 Fonksiyonel Gruplar
5 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş
6 İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon
7 Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon
8 Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri
9 Ara Sınav
10 Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler
11 Aldehit ve ketonlar
12 Karbonil grubu ve özellikleri
13 Karboksilik asitler
14 Aminler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122989 Organik kimyanın terminolojisini öğrenir
2 1185821 Organik Kimyada Stereokimya kavramını öğrenir
3 1146062 Organik bileşiklerde adlandırmayı öğrenir
4 1127609 Organik kimyanın temel kavramlarını (elektrofil, nükleofil, indüktif etki, mezomerik etki, sterik etki vb) öğrenir.
5 1230628 Organik moleküllerde terminolojiyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 5
3 4 5 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek