Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların karakteristikleri hakkında temel bilgilerin verilmesi, mikroorganizmalarla çalışmak için gereken temel laboratuar tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu, Prof. Dr. Selma GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. Nükhet N. Demirel ZORBA, Nobel yayıncılık, 3. baskı, 2011 2. Genel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ, 2. baskı, 2011 3. Brock Biology of Microorganism, 15. baskı,P earson yayıncılık, Madigan, Bender, Buckley, Sattley, Stahl, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların özellikleri, sınıflandırılmaları, hücre bilgisi, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, bakteriler, küfler, mayalar, virüsler, gelişme koşulları, mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmaların sayımı, izolasyon ve identifikasyonu, mikroorganizmalardan yararlanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
36 Rapor 14 5 70
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi Genel Mikrobiyoloji 1.ppt
2 Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri, Mikroorganizma grupları, sınıflandırılmaları, isimlendirme Genel Mikrobiyoloji 2.ppt
3 Bakterilerin, genel özellikleri, anatomik yapıları Genel Mikrobiyoloji 3-1.ppt
4 Bakterilerde üreme ve bakteri genetiği Genel Mikrobiyoloji 4.ppt
5 Küflerin genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma Genel Mikrobiyoloji 5.ppt
6 Mayaların genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma. Genel Mikrobiyoloji 6.ppt
7 Virüslerin genel özellikleri, bakteriyofajlar ve virüslerde çoğalma Genel Mikrobiyoloji 7-8.hafta.ppt
8 Arasınav
9 Mikroorganizmalarda beslenme ve gelişim, gelişimi etkileyen faktörler Genel Mikrobiyoloji transfertechniques.ppt
10 Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler Genel Mikrobiyoloji 7-8.hafta.ppt
11 Metabolizma, enzimler ve fonksiyonları Genel Mikrobiyoloji 9.hafta.ppt
12 Mikroorganizmaların kontrol altına alınması Genel Mikrobiyoloji 9.hafta.ppt
13 Mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, mikroorganizmaların tıpta ve endüstride kontrollü kullanımı Genel Mikrobiyoloji 10.hafta.ppt
14 Gıdalarda bozulma ve zehirlenmeler Genel Mikrobiyoloji 10.hafta.ppt
15 Mikroorganizmaların çoğaltılması, izolasyon ve mikrobiyolojik kültür yöntemleri Genel Mikrobiyoloji 10.hafta.ppt
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160233 Mikrobiyoloji tanımını yapar ve tarihçesini bilir
2 1160562 Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan temel teknikleri kullanma
3 1166838 Mikroorganizmaları kontrol altına alma yöntemlerini kavrayabilme
4 1177738 Mikroorganizmalar ve ilgili bilim dalları arasında ilişki kurabilme
5 1182257 Başta süt ürünleri olmak üzere gıdaların üretiminde ve tüketiminde mikroorganizmaların yeri hakkında genel bilgilere sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 5
2 5 5 4 3 4 5 5
3 5 5 4 3 4 4 5
4 5 5 4 3 4 4 5
5 5 5 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek