Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

tarımsal araştırmaları yürütebilmek için gerekli bilimsel yöntemleri öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hatice Bozoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülümser, A., Bozoğlu, H. Pekşen, E. (2016) Araştırma deneme4 Metotları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma, deneme nedir, araştırma tipleri, Denemelerin planlanması: Tesadüf Parselleri deneme deseni: uygulanma şartları ve örnek çözümü, çoklu karşılaştırma testleri (LSD ve DUNCAN ). Tesadüf Blokları deneme deseni; özellikleri, örnek çözümü. Latin Kare deneme deseni; özellikleri, örnek çözümü. Faktöriyel Düzenlemeler ve örnek çözümü. Bölünmüş Parseller deneme deseni: özellikleri, örnek çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denemelerin planlanması ve genel tanımlar 1. giriş(lisans).pdf
2 Varyans analizi ve varsayımları ve varyansların homojenliği testleri 3.denemelerin planlanması(lisans).pdf
3 Tesadüf parselleri deneme planı 3.TPaselleribitti24.12.2002.pdf
4 Tesadüf parselleri örnek çözümü
5 Çoklu Karşılaştırma Testleri; LSD, Duncan 3.denemelerin planlanması(lisans).pdf
6 Tesadüf Blokları Deneme Planı TBLOKLARIbitti24.12.2002.pdf
7 Tesadüf Bloklarında örnek çözümü
8 Latin Kare Deneme Planı Latin karesibitti24.12.2002.pdf
9 Latin Kare Deneme deseninde örnek çözümü
10 Ara Sınav Haftası
11 Faktöriyel Deneme Tertipleri faktöriyelbitti24.12.2002.pdf
12 Faktöriyel Deneme Tertipleri faktöriyelbitti24.12.2002.pdf
13 Örnek problem çözümü
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı bölünmüşbitti24.12.2002.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296688 tarla denemelerini planlar
2 1296689 Denemeden elde ettiği verilerin analizini yapar
3 1296690 Analiz sonuçlarını yorumlayıp öneriler üretir
4 1296691 sonuçların toplanıp özetlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasını öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir