Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ülke ekonomisinde ve tarımında bahçe bitkilerinin konumunu öğretmek. Bahçe Bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SOYSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği, döllenme biyolojisi, iklim istekleri, fizyolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe tesisi, yıllık bakım işlemleri, hasat ve muhafaza hakkında bilgiler verilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
7 Laboratuvar 8 2 16
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
17 Alan Çalışması 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinin çalışma konuları.
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi.
3 Bahçe bitkilerinin botanik, pomolojik ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması.
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme, partenokarpi ve apomiksiz.
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri.
6 Bahçe bitkilerinde periyodisite. Bahçe bitkilerinde dinlenme. Meyve tutumu ve dökümler.
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, generatif çoğaltma. Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(aşı).
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(çelik, daldırma, doku kültürü).
9 Meyve bahçesi tesisi (yer, tür, çeşit ve anaç seçimi, tozlayıcı çeşit seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi).
10 Ara Sınav
11 Bağ tesisi (yer, çeşit ve anaç seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi). Sebze bahçesi tesisi (açıkta ve örtüaltı sebzeciliği).
12 Bağ ve meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, budama ve terbiye, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele).
13 Sebze bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, fide yetiştirme, ekim-dikim, sulama , gübreleme, terbiye ve budama, hastalık ve zararlılarla mücadele).
14 Bahçe ürünlerinin hasadı, ambalajlanması, muhafazası ve pazara hazırlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270445 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
2 1270444 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
3 1270442 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
4 1270443 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir.
5 1270447 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemleri öğrenir.
6 1270446 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir.
7 1270448 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 5 3 4 5 3 4 4
2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5
3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 5
4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4
5 5 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3
6 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4
7 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek