Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Kültür bitkileirnde zarara neden olan zararlı ve hastalıkları ve onların mücadele yöntemlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevilhan MENNAN Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, O.,Tuncer, C., Hatat, G.,1996. Bitki Koruma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı. No.20, 2. Baskı, Samsun. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerde zararlara neden olan böcekler, akarlar, nematodlar ve zararları konusunda temel bilgiler vermek ve kontrollerine yönelik çözüm yollarını öğretmek. Bitki hastalıklarına neden olan canlı ve cansız etkenler, taşınma ve bulaşma yolları hakkında temel bilgiler vermek, hastalık belirtilerini ve hastalıkların kontrolüne yönelik çözüm yollarını öğretmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 7 3 21
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki zararlılarının genel tanıtımı, böceklerin sistematikteki yeri, morfolojisi, anatomisi BİTKİ KORUMA1.ppt
2 Böceklerin fizyolojisi, üremesi ve gelişmesi, böcek takımları BİTKİ KORUMA.ppt
3 Bitki zararlısı önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri BİTKİ KORUMA.ppt
4 Bitki zararlısı akarlar, önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri BİTKİ KORUMA.ppt
5 Bitki zararlısı nematodlar, önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri BİTKİ KORUMA.ppt
6 Salyangozlar, sümüklü böcekler, kemirgenler, kuşlar ve halkalı solucanların tanımı ve önemli türlerin zarar şekilleri ve mücadeleleri BİTKİ KORUMA.ppt
7 Bitki zararlıları ile savaşın genel ilkeleri ve zararlılara karşı savaş yöntemleri ENTOMOLOJİ - BAŞ KISIMLAR.ppt
8 Bitki Koruma bölümünde farklı bilim dallarının tanıtımı (Fitopatoloji, entomoloji, herboloji ). Fitopatolojinin bölümleri. Bitki hastalıklarında karşılaşılan simptom tipleri BTK_15.pdf
9 Ara sınav
10 Bitki zararlısı Abiyotik hastalıklar (Çevre faktörleri-hastalık ilişkileri, olumsuz iklim ve toprak koşullarının bitkilere etkileri) BTK_15.pdf
11 Fungusların genel özellikleri, bitki patojeni funguslar, yayılma ve bulaşma yolları, önemli bazı fungal hastalıklar ve mücadeleleri BTK_15.pdf
12 Virüslerin genel özellikleri, virüsler tarafından oluşturulan bazı önemli hastalıklar, simptomları, bulaşma yolları ve kontrolü BTK_15.pdf
13 Bakterilerin genel özellikleri, bitki patojeni bakteriler, yayılma ve bulaşma yolları, bazı önemli bakteriyel hastalıklar ve mücadeleleri BTK_15.pdf
14 Yabancı otlar, parazit bitkiler ve genel mücadele prensipleri. Hastalık etmenleri ile mücadele yolları (Hijyen ve terapi) BTK_15.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162396 Bitkilerde zararlara neden olan böcekleri ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
2 1167426 Bitkilerde zararlara neden olan akarları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
3 1155754 Bitkilerde zararlara neden olan nematodları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
4 1169017 Bitkilerde zararlara neden olan salyangoz ve sümüklü böcekler, kemirgenler, kuşlar ve halkalı solucanlar gibi diğer hayvansal zararlıları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
5 1157744 Bitki zararlıları ile savaşın genel ilkelerini bilir,
6 1160338 Zararlılara karşı yapılacak savaş yöntemlerini bilir ve uygulaması konusunda teorik donanıma sahip olur,
7 1168790 Bitkilerde abiyotik hastalıkların sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir,
8 1169065 Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik hastalık etmenlerinin genel özelliklerini ve simptomlarını tanır,
9 1161013 Yarı parazit ve tam parazit bitkileri, bunların yabancı otlardan farklı yönlerini bilir, mücadeleleri konusunda önerilerde bulunabilir,
10 1161577 Bazı önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır,
11 1159530 Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar,
12 1158426 Hastalıkların kontrolünde sanitasyon tedbirleri, dayanıklı çeşit kullanımı, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gibi mücadele metotlarını kavrar ve uygulanması konusunda teorik donanıma sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
11 5
12 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek