Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere toprak biliminin esasları hakkında bilgi verir ve onlara Ziraat Mühendisliğinde toprağın önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brady, N.C., 1974. The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York. Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 80 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın tanımı, toprak oluşumu, taşınmış ve yerli anamateryal 1. HAFTA.pdf
2 Toprak oluşum faktörleri, anamateryal, iklim, canlılar, topografya, zaman 2. HAFTA.pdf
3 Toprak oluşum süreçleri, laterizasyon, kireçleşme, 3. HAFTA.pdf
4 Gleyleşme, podzolizasyon, alkalileşme ve tuzlulaşma 4. HAFTA.pdf
5 Toprak profili, genetik horizonlar, toprak sınıflama sistemleri 5. HAFTA.pdf
6 Toprakların fiziksel özellikleri, tekstür tarımsal açıdan önemi 6. HAFTA.pdf
7 Strüktür, tarımsal açıdan önemi, havalanma ve su tutma kapasitesi 7. HAFTA.pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Değişebilir katyonlar, katyon değişim kapasitesi, 10. HAFTA.pdf
11 Toprak organik maddesi ve önemi 11. HAFTA.pdf
12 Bitki besin elementleri, makro elementler, C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, 12. HAFTA.pdf
13 Mikro besin elementleri, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, 13. HAFTA.pdf
14 Rüzgar ve su erozyonu, toprak muhafaza 14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346241 Toprağın yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1346242 Toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toıprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1346243 Bitki besin elementleri ve gübrelerle ilgili temel bilgileri öğrenir
4 1346244 Toprak ve su kaynaklarının önemi ve korunması hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek