Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT202 Genetik 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genetik biliminin temel konuları hakkında Lisans öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Levent Mercan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüce, S., Bilgen, G., Demir, İ. 2010. Genetik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 326 s. Fletcher, H., Hickey, I. 2015. Genetik, Dördüncü Basımdan Çeviri, Editör: Prof. Dr. Hasan ACAR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 380 s. Klug, W.S., Cummings, M.R. 2003. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Editör:Cihan ÖNER, Palme Yayıncılık. Ankara. 816 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genetiğe giriş Genetiğin Temel Terminolojisi Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi Hücre Döngüsü Hücre Bölünmesi Kromozomlar DNA yapı ve fonksiyonu RNA yapısı ve fonksiyonu DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon Gen ifadesinin düzenlenmesi Populasyon genetiği Kantitatif genetik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344090 Öğrenci, genetik materyalin yapı ve fonksiyonlarını öğrenecektir.
2 1344089 Öğrenci genetik bilgi akışını kavrayacaktır.
3 1344091 Öğrenci temel genetik bilgisini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3
2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek