Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT303 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Öğrencileri bitkisel üretimin önemi konusunda bilgilendirerek, bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi ile sorunların çözümü konularında biyoteknolojinin rolü ve kullandığı yöntemleri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mücella Tekeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları. Plants, Genes and Crop Biotechnology. 2003. Second Edition. 532 pp. Maarten J. Chrispeels and David E. Sadava. Jones and Bartlett Publishers. ISBN 0-7637-1586-7.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

bitkisel üretimde biyoteknolojik uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
7 Laboratuvar 8 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 8 2 16
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de bitkisel üretime genel bakış.
2 Gıda, yem ve endüstriyel kullanım amaçlı bitkisel üretimin değerlendirilmesi. Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanılan ıslah yöntemleri.
3 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında direkt ve tamamlayıcı faktör olarak biyoteknolojinin sunduğu fayda ve zorluklar.
4 Tarımsal araştırmalarda kullanılan biyoteknolojik yöntemler. Örnek olay incelemeleri: Temel araştırmalar, model sistemler.
5 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Tarla bitkileri.
6 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bağ-bahçe bitkileri.
7 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bitki sağlığı.
8 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Genetik kaynakların korunması.
9 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: İşleme ve depolama teknikleri.
10 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Geleneksel kullanım dışı alanlar.
11 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Araştırma boyutu, geliştirilme yöntemleri ve kullanımları.
12 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Bitkisel üretim sektörüne ve ürün ticaretine etkileri.
13 Biyogüvenlik. Örnek olay incelemesi: İthalata konu olan genetiği değiştirilmiş bitkiler için yapılan işlemler.
14 Bitkisel üretimde biyoteknolojinin geleceği.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5974 1119479 Bitkisel üretimin önemi, bu alandaki fırsatlar ve sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
11353 1142728 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında biyoteknolojinin kullanım alanları konusunda bilgi ve deneyim sahibidir.
20560 1141983 Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanılan ıslah yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
29947 1140829 Biyoteknolojik yöntemlerin bitkisel üretimde çeşitliliğin artırılmasında da kullanılabileceğini ve yöntemlerini bilir.
32729 1137851 Biyoteknojik yöntemler kullanılarak geliştirilmiş bitkilerle yapılacak üretimin yasal ve toplumsal kabul yöntemleri ve ticareti konusunda bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
5974 1 3 5 3 2 2 2
11353 3 4 3 3 4 5 4
20560 4 5 4 4 4 3 5
29947 5 5 2 5 2 4 4
32729 3 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek