Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT305 Üreme Fizyolojisi 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanlarında üreme biyoteknolojileri uygulamalarının kavranabilmesi için gerekli üreme fizyolojisi ve ilgili terminolojinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuran M. 2000. Üreme Biyolojisi Ders Notları. OMÜ, Ziraat Fakültesi, Ders notları. 2. Bearden HJ, Fuquay JW, 2004. Applied Animal Reproduction. Publisher: Prentice Hall, 6th edition. 3. Demirci E. 2002. Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniv, Veteriner Fakültesi, Ders notları. 4. Alaçam E. 2002. Doğum ve İnfertilite. Medisan, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş, Dişi ve erkek üreme organları anatomisi, oogenesis, spermatogenesis, üremenin nöroendokrin kontrolü, kızgınlık döngüsü, folliküler gelişim, fertilizasyon, gebelik ve doğum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 2 8 16
54 Ev Ödevi 2 13 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üreme ve hayvan ıslahı ilişkileri Üreme1.ppt
2 Dişi üreme sistemi x Üreme1.ppt
3 Dişi üreme sistemi x Üreme1.ppt
4 Erkek üreme sistemi x Üreme2.ppt
5 Üremenin nöroendokrin kontrolü Üreme4.ppt
6 Hipotalamus-hipofiz-gonad ilişkileri Üreme4.ppt
7 Kızgınlık döngüsü Üreme4.ppt
8 Folliküler gelişim x Üreme4.ppt
9 Arasınav
10 Oogenesis Üreme5.ppt
11 Spermatogenesis Üreme5.ppt
12 Embryonik ve fetal gelişme Üreme6.ppt
13 Gebelik ve doğum Üreme6.ppt
14 Postpartum dönem ve involusyon Üreme6.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138859 Üreme biyoteknolojilerini uygulayabilecek temel fizyoloji bilgisine sahip olur
2 1136241 Çiftlik hayvanlarında sürü yöteminde karar vermek için gerekli temel bilgilere sahip olur.
3 1128506 Üreme ile herhangi bir konuyu derinlemesine inceleyebilir ve uygun bilgileri toplayabilir, bu bilgileri derleyip başkalarına sözlü ve yazılı olarak sunabilir.
4 1161946 Üreme ile ilgili hayvancılıktaki problemleri belirleyebilir ve gerekli tedbirleri alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 5
3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3
4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek