Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT309 Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin biyokatalizörleri, biyokimyasal reaksiyonların özelliklerini, kavramasını, biyodönüşümlerin kinetik temellerini ve biyoproseslerin incelenerek çevresel ve endüstriyel biyoteknoloji çalışmalarının kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Tarımsal Biyoteknoloji kapsamındaki herhangi ilgili alanlarda proje tasarlama geliştirme ve uygulama becerisine sahip olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bailey, J.E., Ollis, D.F., “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, (1986). Shuler, M.L., Kargi, F., Bioprocess Engineering (Basic Concepts), Prebtice-Hall, Inc., 1992, 479 pages. Atkinson, B. And Mavituna, F., 1983, Biochemical Engineering and Biotechnology Handbbok, The Nature Pres, Nort Yorkshire, England. Palmer,T., 2001, “Enzymes Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry” , Horwood Series in Chemical Science, Bodmin, England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

çevresel ve endüstriyel biyoteknolojisinde kullanılan teknikler ve uygulamaları, gen transferleri, biyogüvenlik ve risk değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevresel ve endüstriyel biyoteknolojiye giriş Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma BİYOTEKNOLOJİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ.docx
2 Atıklar: Atık su arıtımı Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma ATIKLAR ATIK SU ARITIMI.docx
3 Biyoremidasyon-fitoremidasyon Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma BİYOREMEDİASYON-FİTOREMİDASYON.docx
4 Biyomadencilik Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma BİYOMADENCİLİK NEDİR.docx
5 Biyopestisitler, biyodegradasyon Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Biyopestisit Nedir.docx
6 Biyoyakıtlar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Biyoyakıt.docx
7 Kompostalama Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma KOMPOSTLAMA.docx
8 Ara sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9 Endüstriyel biyoteknoloji ve mikroorganizmalar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Endüstriyel Mikroorganizmalar 1.docx
10 Fermantasyon sistemleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma FERMENTASYON SİSTEMLERİ 2.docx
11 Fermantasyon sonrası işlemler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma FERMANTASYON SONRASI İŞLEMLER 3.docx
12 Ticari ürünler (aminoasitler, kimyasallar, enzimler) Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma TİCARİ ÜRÜNLER.docx
13 Ticari ürünler (gıda katkı maddeleri, THP) Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Gıda Katkı Maddeleri Ve Takviyeleri.docx
14 Biyoteknolojinin Geleceği ve Türkiye'de ve yurt dışında uygulamalar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166974 Çevresel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
2 1152025 Endüstriyel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
3 1155028 Biyoproseslerde transfer olaylarını kavrayabilme.
4 1169444 Biyokatalizör kavramını, hücresel faaliyetlerin kontrolünün biyokimyasal reaksiyonlardaki önemini kavrayabilme.
5 1176588 DNA’nın moleküler yapısı ve kromozomlar, replikasyon, transkripsiyon, translasyon
6 1176921 Biyoremedisyon kavramlarını kavrayabilme
7 1149657 Biyoyakıtlar konusunda kritik analitik düşünceye sahip olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4 4
5 4
6 4
7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek