Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT302 Moleküler Genetik 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Genetik biliminin moleküler düzeyde incelendiği dersin amacı öğrenciye bu konuda gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Levent Mercan

Ön Koşul Dersleri

Genetik dersi daha önce bir kez alınmış olmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reece, R.J. 2004. Analysis of Genes and Genomes. John Wiley & Sons, Ltd. West Susex, England. 491 s. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2008. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA Yayınları, Ankara. 1530 s. Yıldırım, A., Bardakçı, F., Karataş, M., Tanyolaç, B. 2010. Moleküler Biyoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 685 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Moleküler genetiğe giriş Nükleik asit metabolizması DNA yapısı ve replikasyonu DNA onarımı mekanizması Genler ve mutasyon RNA Transkripsiyon ve Translasyon mekanizması Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi Genom düzenleme PCR ve Moleküler markörler Epigenetik Transpozonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147347 Öğrenciler, nükleik asitlerin yapı ve fonkisyonlarını öğrenecektir.
2 1124075 Öğrenciler, prokaryotik ve ökaryotik gen ifadesi ile düzenlenme mekanizmalarını öğrenecektir.
3 1230659 Öğrenciler, epigenetik mekanizmaların bileşenleri ve işleyişi hakkında fikir sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 3 2 2
2 3 4 3 4 3 2 2
3 3 5 3 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek