Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT306 Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Hayvansal üretimde kullanılan biyoteknolojilerin temel ilkelerinin ve ilgili terminolojinin kazandırılması ve sahaya uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dündar M., Bağış H. 2010. Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Yayınları No=180. Ashish Verma, Anchal Singh. 2013. Animal Biotechnology. 1st Edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Giriş, hayvansal biyoteknolojiye olan gereksinimin nedenleri, toplumsal tepkiler, üreme biyoteknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 46 46
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 47 47

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretimde biyoteknoloji kullanımının gerekçeleri 1.ppt
2 Etik ve sosyal sorunlar 2.ppt
3 Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı ilişkisi x 3.ppt
4 Suni tohumlama x 4.ppt
5 Süperovulasyon ve embriyo transferi x 5.ppt
6 Kızgınlık senkronizasyonu x 6.ppt
7 Embriyo dondurma ve cinsiyet tayini x 7.ppt
8 İn vitro embriyo üretimi ve ilgili biyoteknolojiler x x 8.ppt
9 Ara sınav
10 Transgenik hayvan teknolojileri 10.ppt
11 Genetik kopyalama ve kök hücre teknolojileri 11.ppt
12 Hayvan beslemeye ilişkin biyoteknolojiler 12.ppt
13 Hayvan sağlığına ilişkin biyoteknolojiler 13.ppt
14 Moleküler genetik ve hayvan ıslahı 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117799 Hayvancılıkta biyoteknolojiye neden ihtiyaç duyulduğunun öğrenilmesi
2 1280854 Hayvancılıkta biyoteknolojinin kullanım alanlarının öğrenilmesi
3 1280855 Üreme biyoteknolojilerinin öğrenilmesi
4 1280856 Nükleer transfer (klonlama) biyoteknolojilerinin öğrenilmesi
5 1280857 Transgenik hayvan üretimi ve ilgili süreçlerin öğrenilmesi
6 1280858 Etik düzenlemeler ve kaygılar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek