Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT308 Enzimoloji 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Enzimlerin yapı ve fonksiyonlarını öğretmek, enzimatik reaksiyonları açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Biyokimya, E.Edip Keha ve Ö.İrfan Küfrevioğlu, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2010. 2.Biochemical Techniques: Theory and Practice, John F.Robyt, Bernard J.White, Waveland Press, Inc., Illinois, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzim tanımı Enzimoloji.ppt
2 Enzimlerin yapısı Enzimoloji.ppt
3 Enzimlerin isimlendirilmesi Enzimoloji.ppt
4 Enzimlerin sınıflandırılması Enzimoloji.ppt
5 Kofaktörler Enzimoloji.ppt
6 Enzim kataliz mekanizması Enzimoloji.ppt
7 Enim kinetiği Enzimoloji.ppt
8 Enzim inhibisyonu Enzimoloji.ppt
9 Ara Sınav
10 Dönüşümlü inhibisyon Enzimoloji.ppt
11 Dönüşümsüz inhibisyon Enzimoloji.ppt
12 Enzimlerin saflaştırılması Enzimoloji.ppt
13 Enzim aktivite tayin yöntemleri Enzimoloji.ppt
14 Diagnostik enzimler Enzimoloji.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363806 Protein saflaştırılma yöntemlerinin teorisini bilir.
2 1359243 Biyomoleküllerin kimyasal yapılarını bilir.
3 1416192 Biyokimyasal reaksiyonlar öğrenme ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.
4 1350940 Enzimlerin fonksiyonları, enzim inhibisyonu konusunda temel bilgi birikimine sahiptir.
5 1455368 Enzim yapısını bilir
6 1455369 Enzim kinetiği hakknda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5
2 4 5 5 5 4 4 4
3 5 4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 5 4 4 5
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek