Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT310 Biyogüvenlik 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Biyogüvenlik sorunlarını, biyogüvenlik ve biyoteknolojik uygulamalarını, laboratuarda biyogüvenlik kurallarını, atık yönetimini, kayıtlamayı, ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Musa KAVAS

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Globalization, Biosecurity, and the Future of the Life Sciences-Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, National Academies press, 2006. 2- Tom L. Beauchamp, LeRoy Walters, Jeffey p. Kahn, Mastroianni “Contemporary Issues in Bioethics” Wadsworth Publishing Company, 7th edition, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyogüvenliğe Giriş, Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri, Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları, Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik), Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyogüvenliğe Giriş biyoguvenlik.pptx
2 Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri Biyogüvenlik.pptx
3 Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları biyogüvenlik 2.pptx
4 Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik) Biyogüvenlik.pptx
5 Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği biyogüvenlik 2.pptx
Biyogüvenlik.pptx
6 Biyogüvenlik seviyeleri, Kontaminasyonlar, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsis, Saçılma, Alev alma, Tıbbi takip, kazalar, Atık yönetimi, Transport Biyogüvenlik.pptx
7 Biyogüvenlik protokolleri ve sınırlamalar (Türkiye ve diğer ülkelerdeki mevzuat, klavuzlar) Sınırları ve esasları çok iyi belirlenmiş biyogüvenlik kurallarını içeren uluslararası ve ulusal yayınlanmış klavuzlar (NIH, Merck vs.). biyoguvenlik.pptx
8 Ara sınav
9 Biyogüvenlikten sorumlu olan kişi ve kuruluşlar: Üniversite Biyogüvenlik ofisi, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, Üniversite sağlık sorumluları, Laboratuvar personeli, Teknik personel, Temizlik personelinin sorumlulukları biyogüvenlik 2.pptx
10 Halk sağlığı ve güvenliği, Genel Değerlendirme biyogüvenlik 2.pptx
11 Biyoetiğe giriş biyogüvenlik 2.pptx
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384526 Ulusal ve uluslararası biyogüvenlik düzenlemelerinin incelenmesi
2 1385761 Biyoteknolojik uygulamaların insan, hayvan ve bitki açısından oluşturabileceği riskin tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi, yönetimi ve iletişimi hakkında bilgi sahibi olunması
3 1454305 Biyoteknolojik gelişim sürecinde doğal kaynakların ve çevrenin korunması hakkında bilgi edinilmesi
4 1354849 Genetik modifiye organizmaları ilgilendiren konular hakkındaki biyogüvenlik düzenlemelerine ait bilgilerin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 3 2 3 4 3
2 2 3 5 4 4 5 2
3 3 1 4 5 5 2 3
4 3 5 5 1 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek