Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin tanıtılması, sekonder metabolitlerin önemi ve kullanım alanlarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz, L. and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara. Crozier, A. Clifford, M.N. and Ashihara, H. 2006 Plant Secondary Metabolites, Occurrence, Structure and Role in the Human Diet, Blackwell Publishing Sökmen, A. ve Gürel, E. 2002. Bitki Biyoteknolojisi 1 Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki sekonder metabolitleri tanımı ve sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin ekonomik önemi, bazı önemli sekonder metabolitler ve sekonder Bitki metabolitlerinin üretiminde biyoteknoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 55 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
34 Okuma 10 4 40
47 Laboratuvar Sınavı 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sekonder metobolitlerin tanımı hafta 1-tanım genel özellikler.pdf
2 Sekonder metobolitlerin sınıflandırılması-terpenler Hafta 2 Bitki sekonder metabolitleri-terpenler.pdf
3 Bitki sekonder metabolitleri-alkaloidler Hafta 3 Bitki sekonder metabolitleri-alkaloidler.pdf
4 Bitki Sekonder metabolitleri-fenoller Hafta 4 Bitki sekonder metabolitleri-fenoller.pdf
5 Bitki doku kültürü ile sekonder metabolit üretimi Hafta 5 Bitki doku kültürü-ŞEA.pdf
6 sekonder metabolit ekstraksiyon yöntemleri Hafta 6 Sekonder metabolit ekstraksiyon yöntemleri.pdf
7 Ara sınav İKİNCİL METABOLİTLERİN DİĞER GRUPLARI.pdf
8 Analitik yöntemler: HPLC Hafta 7 HPLC ( YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ)-GT.pdf
Hafta 7 HPLC-TLC-FNT.pdf
9 Analitik metodlar: GS-MS Hafta 8 GC-MS-SO.pdf
10 Analitik yöntemler: TLC, NMR hafta 9 NMR.pdf
11 Mikroorganizma kaynaklı sekonder metabolitler mikrobiyal sekonder metabolitler.pdf
12 konuyla ilgili bir araştırma makalesinin Öğrenci sunumları
13 Araştırma makalesinin öğrenciler tarafından sunumu
14 Araştırma makalelerinin öğrenciler tarafından sunumu NMR.pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433103 Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin öğrenilmesi
2 1407221 Bitki sekonder metabolitlerinin ekonomik öneminin öğrenilmesi
3 1408101 Bitki sekonder metabolitlerinin üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin öğretilmesi
4 1508164 Mikrobiyal sekonder metabolitler hakkında genel bilgi sahibi olma
5 1508165 Antibiyotiklerin biyosentez ve etki mekanizmalarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4 5 3
3 5 5 4
4 5 5 5
5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek