Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin tanıtılması, sekonder metabolitlerin önemi ve kullanım alanlarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz, L. and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara. Crozier, A. Clifford, M.N. and Ashihara, H. 2006 Plant Secondary Metabolites, Occurrence, Structure and Role in the Human Diet, Blackwell Publishing Sökmen, A. ve Gürel, E. 2002. Bitki Biyoteknolojisi 1 Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki sekonder metabolitleri tanımı ve sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin ekonomik önemi, bazı önemli sekonder metabolitler ve sekonder Bitki metabolitlerinin üretiminde biyoteknoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
34 Okuma 10 4 40
47 Laboratuvar Sınavı 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sekonder metobolitlerin tanımı sek met.1-.ppt
2 Sekonder metobolitlerin sınıflandırılması sek met.1-.ppt
3 Alkoloidler sek met.2-.ppt
4 Alkoloidler-2 sek met.2-.ppt
5 Terpenoidler sek met.3-.ppt
6 Terpenoidler-2 sek met.3-.ppt
7 Ara sınav sek met.4-.ppt
8 Fenoller sek met.4-.ppt
9 Fenoller-2 Bitki doku kültürü-ŞEA.pdf
10 Bitkilerde sekonder metobitlerin üretilmesi eksraksiyon yöntemleri.pptx
11 Biyoteknolojik tekniklerle sekonder metabolitlerin üretimi HPLC ( YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ)-GT.pptx
12 Biyoteknolojik tekniklerle sekonder metabolitlerin üretimi HPLC-TLC-FNT.ppt
13 Ek besin olarak sekonder metabolitler GC-SO.ppt
14 Antitumor etkili sekonder metabolitler NMR.pdf
15 İnsektisit olan sekonder metabolitler Kromatografi-GT.pptx
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206960 Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin öğrenilmesi
2 1179551 Bitki sekonder metabolitlerinin ekonomik öneminin öğrenilmesi
3 1180478 Bitki sekonder metabolitlerinin üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin öğretilmesi
4 1289167 Mikrobiyal sekonder metabolitler hakkında genel bilgi sahibi olma
5 1289168 Antibiyotiklerin biyosentez ve etki mekanizmalarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4 5 3
3 5 5 4
4 5 5 5
5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek