Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT401 Rekonbinant Dna Teknolojisi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu derste DNA klonlamanın tüm basamakları ve uygulama alanları ile rekombinant DNA teknolojisindeki güncel konular ve uygulamaları yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Musa Kavas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Teknikler, DNA Kesim ve birleştirilmesi, klonlama vektörleri: Plazmid vektörler, bakteriofaj ve kozmid vektörleri, fajmidler, gen kütphane oluşturulması, rekombinant klonların (Course Description) seçilmesi ve taranması, klonlanan DNA moleküllerinin E.coli'de ifade edilmeleri, DNA dizi belirlenmesi, plimeraz zincir reaksiyonu, bölgeye-özel mutasyon teknikleri, bitki ve hayvan hücrelerine gen aktarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 7 2 14
21 Rapor Sunma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekombinant DNA teknolojisine giriş
2 Bakteriyel genetik materyal ve klonlama
3 Vektör çeşitleri ve klonlama açısından önemi
4 Klonlama araçları: Restriksiyon ve Ligasyon
5 Prokaryotik hücrelere gen aktarımı
6 Bölgeye özgü ve rastgele mutagenez
7 DNA kütüphaneleri
8 Ara sınav
9 Blotlama teknikleri
10 Gen ifadesinin düzenlenmesi
11 Rekombinant tarama metotları
12 E. coli-Bacillus anlatım sistemleri
13 Mayalarda klonlama
14 Bitkilere gen aktarım yöntemleri
15 Gen tarama teknikleri
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165947 Rekombinant DNA teknolojisinin temel ilkelerinin kavrar
2 1176930 Gen klonlama ve manipülasyonunda temel teknikleri ve protein ekspresyonuna uygulanmasını öğrenir
3 1166053 Rekombinant DNA teknolojisinin genetik mühendisliğinde ökaryotik ve prokaryotik hücreleri modifiye etmek için nasıl kullanıldığını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 5 2 4 1 5 4 2
2 3 5 2 5 2 4 2 4 5 1 3
3 1 3 4 5 1 3 2 5 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek