Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bitki Gen kaynakları hakkında bilgi vermek, kullanım alanlarını ve önemini vurgulamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri..

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, S. ve M. Özgen, 1987. “Bitkisel Gen Kaynakları” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1020, Ders kitabı No: 294, A. Ü. Basımevi, Ankara, 239 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyanın oluşumu, dünyanın bitkisel kaynakları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma. Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
2 biyolojik çeşitlilik nedir, tür, ekosistem, genetik çeşitlilik kavramları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
3 dünyanın ve türkiyenin bitkisel çeşitliliği Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
4 Türkiyenin bitkisel çeşitliliğini yaratan nedenler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
5 dünyada ve ülkemizde genetik merkezleri ve gen bankaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
6 gen bankaları , uluslararası gen kaynakları organizasyonları vvYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
7 gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
8 gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9 gen kaynaklarının değerlendirilmesi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
10 sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
11 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
12 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
13 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
14 Gen kaynaklarının tarımın sürdürülebilirliği açısından önemi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207750 Bitki gen kaynağı nedir?
2 1185637 Niçin önemlidir
3 1191902 Gen kaynaklarımız nelerdir
4 1192502 Gen kaynaklarının kullanımı
5 1231235 Yeni bioyeknolojik yöntemlerin kullanımı (gen kaynakları muhafasazı için)
6 1231236 Bitki gen kaynağı nedir?
7 1231237 Bitki Gen Kaynakları bakımından Türkiye.
8 1231238 Gen kaynakları muhafaza yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4 4
5 4
6 4
7
8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek