Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bitki Gen kaynakları hakkında bilgi vermek, kullanım alanlarını ve önemini vurgulamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri..

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, S. ve M. Özgen, 1987. “Bitkisel Gen Kaynakları” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1020, Ders kitabı No: 294, A. Ü. Basımevi, Ankara, 239 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyanın oluşumu, dünyanın bitkisel kaynakları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma. Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
2 biyolojik çeşitlilik nedir, tür, ekosistem, genetik çeşitlilik kavramları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
3 dünyanın ve türkiyenin bitkisel çeşitliliği Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
4 Türkiyenin bitkisel çeşitliliğini yaratan nedenler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
5 dünyada ve ülkemizde genetik merkezleri ve gen bankaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
6 gen bankaları , uluslararası gen kaynakları organizasyonları vvYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
7 gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
8 gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9 gen kaynaklarının değerlendirilmesi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
10 sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
11 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
12 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
13 gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
14 Gen kaynaklarının tarımın sürdürülebilirliği açısından önemi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433843 Bitki gen kaynağı nedir?
2 1412950 Niçin önemlidir
3 1418847 Gen kaynaklarımız nelerdir
4 1419416 Gen kaynaklarının kullanımı
5 1455930 Yeni bioyeknolojik yöntemlerin kullanımı (gen kaynakları muhafasazı için)
6 1455931 Bitki gen kaynağı nedir?
7 1455932 Bitki Gen Kaynakları bakımından Türkiye.
8 1455933 Gen kaynakları muhafaza yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4 4
5 4
6 4
7
8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek