Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT409 Hayvan Gen Kaynakları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine hayvan gen kaynaklarının önemi, korumada önceliklendirme, koruma gerekçeleri ile ulusal ve uluslararası koruma yöntem ve stratejileri konularında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Levent Mercan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel yayınlar. FAO Domestic Animal Diversity Information System, http//:www.dad.fao.org T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, http://www.tarim.gov.tr TURKHAYGEN-I Projesi resmi sitesi, http://www.turkhaygen.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gen kaynağı tanımı Genetik çeşitliliğin önemi, hayvan gen kaynaklarının korunma gerekçeleri Küresel koruma stratejileri Ulusal koruma stratejileri Gen kaynaklarının korunmasında öncelik belirleme İn vivo koruma yöntemleri İn vitro koruma yöntemleri Gen bankaları Dünyada çiftlik hayvanı gen kaynakları Ülkemiz çiftlik hayvanı gen kaynakları Ülkemizde ve Dünyada hayvan gen kaynaklarının mevcut durumunun değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 10 2 20
12 Takım/Grup Çalışması 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gen kaynağı tanımı HayGen01.pptx
Not_1.pptx
2 Genetik çeşitliliğin önemi, hayvan gen kaynaklarının korunma gerekçeleri Not_2.pptx
Not_3.pptx
Not_4.pptx
Not_5.pptx
Not_6.pptx
3 Küresel koruma stratejileri Not_2A.pptx
4 Ulusal koruma stratejileri Not_2B.pptx
5 Gen kaynaklarının korunmasında öncelik belirleme http://www.globaldiv.eu/Lausanne/Boettcher.pdf
6 İn vivo koruma yöntemleri http://www.fao.org/3/a-i3327e.pdf
7 İn vitro koruma yöntemleri http://www.fao.org/3/i3017e/i3017e02.pdf
8 Gen bankaları https://www.geneticresources.eu/wp-content/uploads/2016/07/Synthesis_animalGen_Resources.pdf
9 Arasınav
10 Dünyada çiftlik hayvanı gen kaynakları http://www.fao.org/3/a-a1260e.pdf
11 Ülkemiz çiftlik hayvanı gen kaynakları-I https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Katalog%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
12 Ülkemiz çiftlik hayvanı gen kaynakları-II https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Katalog%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
13 Ülkemiz çiftlik hayvanı gen kaynakları-III https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Katalog%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
14 Ülkemizde ve Dünyada hayvan gen kaynaklarının mevcut durumunun değerlendirilmesi Not_7.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388258 Gen kaynaklarının korunma gerekçelerinin kavranması.
2 1396219 Küresel ve yerel koruma stratejileri hakkında bilgi sahibi olma.
3 1373700 Hayvan gen kaynaklarımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir ve çözüm üretme bilinci kazanması.
4 1380043 Toplumda hayvan gen kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturma becerisi kazanma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 2 4 4 3
2 5 2 4 2 4 4 3
3 5 1 4 2 5 5 3
4 5 1 4 2 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek