Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT105 Malzeme Bilgisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Malzemenin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretim şekillerini ve kullanım alanlarındaki davranışlarını, uygun malzeme seçimi ve geliştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

malzemelerin tanıtımı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman , M.s., 1990. Yapı Malzemeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, sayı:1408, İstanbul. Ekmekyapar, t., Örüng, İ., 1993. İnşaat Malzeme bilgisi Ata Uni. Zir. Fak., No: 145 Erzurum. Öneş, A., 1988. İnşaat malzeme Bilgisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 1094 ankara Kocataşkın F., 1975. Yapı malzemeleri Bilimi, özellikler ve Deneyler. Birsen kitabevi Yayınları, istanbul. Onaran k., 2007. Malzeme Bilimi Problemleri ve çözümleri. Bilim Teknik Yayınevi,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnşaat malzeme hakkında bilgi verir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 10 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 8 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453698 malzeme bilgisini kendi alanına uyarlar
2 1430284 malzemeleri muhendislik çercevede değerlendirir
3 1431670 doğru malzeme seçimi yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 2 5 4 3 3 5 4 2
2 3 3 3 4 3 5 1 4 4 2 2 3
3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek