Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, Ziraat fakültesi 2. sınıf öğrencilerine Zootekni bilimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sezen Ocak YETİŞGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M., 1997. Hayvan Yetiştirme (AÜZF Yay.) Slaytlar Elektronik Ortam Bilgisi Muhtelif Dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarının üretimi, bakım-besleme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 5 5
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminin tanıtımı, temel kavramlar
2 Dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapısı
3 Türkiye'de hayvansal üretimin yapısal durumu
4 Evcil hayvanların anatomik yapıları
5 Evcil hayvanların fizyolojik yapıları, beslenme ve yem değerlendirme aktiviteleri
6 Üreme ile ilgili temel kavramlar
7 Hayvan Islahına giriş
8 Yetiştirme metodları
9 Çiftleştirme metodları
10 Arasınav
11 Sığırcılık hakkında temel bilgiler
12 Koyunculuk hakkında temel bilgiler
13 Tavukçuluk hakkında temel bilgiler
14 Arıcılık hakkında temel bilgiler ve konuların değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422392 Bu dersi alan öğrenciler zootekni ile ilgili temel bilgilere sahip olurlar.
2 1422726 Meslek hayatında hayvancılıkla ilgili sorunları çözmede kendisine yarımcı olacak pratikleri elde ederler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 3 3 1 4 5 3
2 1 2 1 3 3 2 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek