Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS203 Statik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Mühendislik alt yapısını oluşturacak bilgi ve donanımı oluşturmak. Bu amaçla durgun cisimlerin dengesi ve etkileşimi ile yük etkisi altındaki sekil değişimini inceler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet. Nobel Yayınevi. İSTANBUL. Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet Çözümlü Örnekleri. Nobel Yayınevi. İSTANBUL. Olgun, M. 2011. Mühendislik Mekaniği (Statik). ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

statik (yükler, denge denklemi, yatak tipleri, iletim sistemleri, izostatik ve belirsiz sistemler) temel prensipleri, statik problemlerin analizi, binalardaki yüklerin analizi, kirişler, makas ve çerçevelerin analizi, belirsiz sistemlerin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 8 3 24
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı statiğinin temel prensipleri.
2 Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin bileşkesi.
3 Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin dengesi.
4 Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin dengesi.
5 Kafes kirişler ve çözümü.
6 Kafes kirişler ve çözümü.
7 Kafes kirişler ve çözümü.
8 Kirişlerde kuvvet dengesi.
9 Kirişlerde kuvvet dengesi.
10 Vize
11 Ağırlık merkezi ve sentroid.
12 Atalet momenti.
13 Atalet momenti.
14 Yapılara gelen yükler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123927 Uluslararası birim dönüşümlerini öğretmek
2 1127549 Mekaniğin temel ilkelerini öğretmek.
3 1151889 Denge halindeki bir sistemin anlaşılması ve kuvvet analizlerinin yapılması
4 1275350 Kafes sistemler, kirişler ve kablolar gibi yapı sistemlerinin analizinin yapılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 3 3 3 5 5 3 4
2 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4
3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5
4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek