Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Boru sistemlerin Akışkanlar ve özellikle suyun hareketlerinin fizik kuralları içinde saptanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kara, T., 2010. Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Öğretim Üyesi tarafından desteklenecektir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkanların özellikleri, akışkanlar için geliştirilmiş teoriler ve bu teorilerin eşitliklerinin belirlenmesi, belirlenen eşitlikler yardımıyla uygulamalar üzerinde çalışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 10 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
9 Problem Çözümü 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kapsamının gözden geçirilmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
2 Maddenin hali ve akışkanların özellikleri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
3 Akışkanlarda fiziksel özellikler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
4 Sıvıların statiği https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
5 Durgun sıvılarda özellikler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
6 Bernoulli Eşitliği https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
7 Basıçların tanımlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
8 Hareketli sıvıların tanımlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
9 Haraketli sıvılarda basınçlar https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
10 Alkışkanlarda basınçların kullanımı https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
11 Borularda basınç kayıplarına ilişkin örnek projelemeler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
12 Boruların planlanmasına ilişkin örnek Projelemeler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
13 Projenin sonuçlandırılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
14 Proje değerlendirmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134236 Sıvıların basıçları
2 1136838 Akışkanların tanımlanması
3 1156074 Boru sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 3 4 4 3 5 4 4 1
2 4 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 4
3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek