Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında öğrenciye kazanım sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Serhat Odabaş

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sancar, Ö ve ark. 1997. Tarla Bitkileri Üretimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fak. yay. Tokat Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla tarım sistemleri Tarla Bitkileri yetiştirme teknikleri Tahıllar Yemeklik Tane baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri gruplarında yer alan bitkilerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 17 17
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
10 Tartışma 4 4 16
11 Soru-Yanıt 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ve tarla bitkilerinin dünta ve Türk tarımındaki yeri 001.docx
2 Tarla Bitkilerinin Botaniği, sınıflandırılması ve kullanımı 002.docx
3 Tarla Bitkilerinde Üreme ve tohum kavramları Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlendirme testleri 003.docx
4 Çevre faktörleri ve ekoloji 004.docx
5 Toprak işleme ve ekim yöntemleri 005.docx
6 Gübreleme ve Münavebe 006.docx
7 Tarla bitkilerinde hasat ve harman 007.docx
8 Tarla Bitkileri üretimi ve ıslahı 008.docx
9 Ara sınav 009.docx
10 Tahıllar ve yetiştirme teknikleri tahılların morfolojisi 010.docx
11 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 011.docx
12 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 012.docx
13 Yemeklik tane baklagiller ve yetiştirme teknikleri yemeklik baklagillerin morfolojisi 013.docx
14 Çayır mera ve yem bitkileri çayır mera yem bitkilerinin morfolojisi 014.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417580 Tarla bitkileri üretimi için tarla hazırlığı, ekim, dikim, bakım ve hast konusunda deneyime sahip olurlar.
2 1416412 tarla bitkilerini sınıflandırır.
3 1417310 Bu dersi alan öğrenciler genel tarla ziraati ve tarla bitkilerinin morfolojik, fizyolojik, verim ve teknolojik özelliklerini tarifler
4 1417600 Tarla bitkileri yetiştirme tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 4 5
2 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 3 4
3 4 2 4 5 5 3 4 5 4 5 3 5
4 4 5 5 5 3 3 5 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek