Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında öğrenciye kazanım sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur Ayan

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sancar, Ö ve ark. 1997. Tarla Bitkileri Üretimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fak. yay. Tokat Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla tarım sistemleri Tarla Bitkileri yetiştirme teknikleri Tahıllar Yemeklik Tane baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri gruplarında yer alan bitkilerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ve tarla bitkilerinin dünta ve Türk tarımındaki yeri
2 Tarla Bitkilerinin Botaniği, sınıflandırılması ve kullanımı
3 Tarla Bitkilerinde Üreme ve tohum kavramları Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlendirme testleri
4 Çevre faktörleri ve ekoloji
5 Toprak işleme ve ekim yöntemleri
6 Gübreleme ve Münavebe
7 Tarla bitkilerinde hasat ve harman
8 Tarla Bitkileri üretimi ve ıslahı
9 Ara sınav
10 Tahıllar ve yetiştirme teknikleri tahılların morfolojisi
11 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi
12 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi
13 Yemeklik tane baklagiller ve yetiştirme teknikleri yemeklik baklagillerin morfolojisi
14 Çayır mera ve yem bitkileri çayır mera yem bitkilerinin morfolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190548 Tarla bitkileri üretimi için tarla hazırlığı, ekim, dikim, bakım ve hast konusunda deneyime sahip olurlar.
2 1189303 tarla bitkilerini sınıflandırır.
3 1190266 Bu dersi alan öğrenciler genel tarla ziraati ve tarla bitkilerinin morfolojik, fizyolojik, verim ve teknolojik özelliklerini tarifler
4 1190568 Tarla bitkileri yetiştirme tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.