Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT204 Ölçme Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Topoğrafya biliminin tanımı, arazi uygulamaları, tarım arazisinde yapılacak ölçme işlemleri. Tarım arazisinde sınırların belirlenmesi, yatay mesafe ve alan ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi, yükseklik ülçmeleri yaparak topoğrafik haritaların çıkarılabilmesi ve arazi yüzeyinde yapılacak çalışmaların planlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Yusuf Demir(Phd.)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 550. Ders Kitabı 182. ANKARA. Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa OKUROĞLU, Ölçme Bilgisi I, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No 137. ERZURM.1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçme bilgisi, tanımı kapsamı. Basit ölçme araçları ve yapılan işlemler. Uzunluk ölçmesi, dik inme ve çıkma, alan ölçmesi. Yükseklik ölçmesi, nivelman ve çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
17 Alan Çalışması 2 3 6
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve çeşitleri
2 Ölçme bilgisinde kullanılna birimler ve ölçme bilgisi terminolojisi x
3 Basit ölçme araçları ile yapılan ölçme işlemleri x x
4 Uzunluk ölçme araçları ve uzunluk ölçmeleri x x
5 Eğim ölçme, dik inme ve çıkma x x
6 Alanların ölçülmsi x x
7 Ölçülen alanların kağıt üzerine geçirilmesi, plan ve harita çizimi x x
8 Yükseklik ölçmeleri x x
9 Yükseklik ölçmesinde kullanılan nivolar ve nokta nivelmanı x x
10 Vize
11 Enine ve boyuna profil nivelmanı x x
12 Işınsal yöntemle yüzey nivelmanı x x
13 Karelar ağı yöntemiyle yüzey nivelmanı x x
14 Yüzey nivelman sonuçlarının çizimi x x

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119291 Topoğrafya biliminin temelini öğrenir
2 1124136 Arazi ölçme ve aplikasyonu öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek