Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT208 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında hazırlanan projelerde kullanılan çizimlerin bilgisayar ortamında daha hızlı ve kolay bir şekilde çizilmesinin gösterilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

Diğer Bilgisayar bilgilerinin gözden geçirilmesi gerekir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnternet 2. Çeşitli CAD kaynakları 2011-2012 yılı 3. AutoCAD . http://www.autocad2010.org/tr/video.asp 4. AutoCAD . http://download.autodesk.com/us/lynnallen/ACAD09_tipsntricks.pdf 5. NetCAD . http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/alkan/netcad/anamodul.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü kapsamında üretilen projelerin uygulayıcıya aktarılması esnasında kullanılacak çizim ve planların hazırlanmasında kullanılan bilgisayar programlarının kullanımını öğretmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CAD programlarının tanıtılması ve hazırlık https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
komutlar ve çizimler.pdf
2 CAD programlarında proje girişlerinin yapılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
3 CAD programlarında menülerin tanıtılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
4 CAD programlarında menülerin tanıtılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
5 CAD programlarında basit çizimlerin yapılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
6 CAD programlarında 2 boyutta çizim örnekleri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
7 CAD programlarında tarımsal yapılar ve sulama konuları çercevesinde benzer çizimlerin yapılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
8 CAD programlarında Hayvan barınakları taban planlarının çizilmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
9 CAD programlarında Baraj en kesitlerinin çizilmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
10 CAD programlarında seralara ilişkin görünüşlerin çizilmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
11 CAD programlarında Sulama projelerine ilişkin çizimlerin gösterilmesi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
12 CAD programlarında Arazi toplulaştırmasına ilişkin çizimlerin yapılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
13 CAD programlarında kesit ve detayların çıkarılması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
14 CAD programlarında çıktı alınabilecek ölçeklerin belirlenmesi ve kağıda çizdirilmesinin sağlanması. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190085 Tarımsal yapılar ve sulama alanında yapılan projeler için planlamalarda kullanılan çizimlerin önemini bilir
2 1149276 Projelerdeki planların nasıl çizileceğini bilir
3 1127445 Bilgisayar destekli proje çizimlerini yapabilir
4 1230472 Diğer tanımlı proje çizimlerini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 5 2 4 1 1
2 3 5 3 4 3 3 3 3 4
3 5 3 4 4 4 5 3 3 4
4 2 4 5 3 1 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek