Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS301 Hidrolik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Tarımsal alanda kullanılan hidrolik temellerin uygulamasının yapılacağı tüm alanlarda ortaya çıkan hidrolik sorunlarının çözümüne ilişkin metotları kullanma yetisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

Matematik, Geometri, Fizik dersleri ön bilgilerini gözden geçirmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-HİDROLİK.1989. Mustafa AYYILDIZ, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 1106 2-HİDROLİK UYGULAMALARI.1989. Mustafa AYYILDIZ, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 1107 3-HİDROLİK.2000. Aydeniz SIĞINER, B.Mutlu SÜMER. Birsen yayınevi. İstanbul 4-HİDROLİK PROBLEMLERİ.2000. Aydeniz SIĞINER, B.Mutlu SÜMER. Birsen yayınevi. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Borulu sistemlerin hidrolik hesabı, Laminer ve Türbulanslı Akım, Enerji Kaybı, Sürekli yük kayıpları için eşitlikler, Yersel enerji kaybı katsayısı, Serbest yüzeyli akımlar, serbest yüzeyli akımlarda enerji kaybı, Özgül enerji , Nehir ve sel rejimlerinin özellikleri, Hidrolik sıçrama, Akım ölçümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boru akımları, temel kavramlar, kayma gerilmesi, hız dağılımları https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
2 Boru Akımlarında Süreklilik ve Enerji Denklemi https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
3 Laminer ve Türbulanslı Akım https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
4 Boru akımlarında doğrusal enerji kayıpları https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
5 Yersel enerji kayıpları https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
6 Boru sistemlerinin çözümü https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
7 Boru sistemlerinin çözümü https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
8 Serbest yüzeyli akımların özellikleri sınıflandırılması, akım rejimleri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
9 Serbest yüzeyli akımlarda üniform akım için sürtünme ve hız denklemleri, https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
10 Bileşik kesitler ve Hidrolikçe uygun kesit https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
11 Serbest yüzeyli akımlarda özgül enerji ve kritik derinlik https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
12 Serbest yüzeyli akımlarda hidrolik sıçrama https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
13 Akım ölçümleri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
14 Sulama Kanalları https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152088 Durgun ve akım halindeki sıvı akımlarını kavrayabilme
2 1131252 Boru ve serbest yüzeyli akım sistemlerini tasarlıyabilme
3 1117926 Sıvıların özelliklerini kavrayabilme
4 1131161 Akım problemlerini çözebilme ve bir sistem için gerekli boyutlandırmaları yapabilme
5 1191279 Tasarım projelerinde gerekli olan verileri formüle edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 4 2 1 1 1 3
2 4 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 2
3 3 4 3 4 4 3 3 1 1 3 3 2
4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 2 2 2
5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek