Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS303 Mukavemet 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dış yükler altında cisimlerin iç deformasyonlarının bulunması, bu deformasyonlara karşı boyut analizinin gerçekleştirilmesi öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet. Nobel Yayınevi. İSTANBUL. Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet Çözümlü Örnekleri. Nobel Yayınevi. İSTANBUL. Olgun, M. 2011. Mühendislik Mekaniği (Statik). ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mukavemette temel kavram ve esaslar (gerilme ve gerilme türleri, çekme deneyi-tek eksenli gerilme hali ve Hooke yasası, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları), eşit mukavemetli çubuklar, halkalar ve ince tüpler, düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, yapı elemanlarında gerilme analizi, şekil değiştirme analizi, yapı elemanlarında kesme, eğilme, burkulma ve burulma etkilerinin analizi ve boyutlandırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 4 32
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukavemetin tanımı ve ilkeleri.
2 Gerilme.
3 Gerilme analizi.
4 Gerilme analizi.
5 Kirişlerde kesit tesirleri ve mesnet tepkimeleri hesaplanması.
6 Ahşap kirişlerde boyut analizi.
7 Ahşap kirişlerde boyut analizi.
8 Ahşap kolonlarda boyut analizi.
9 Vize
10 Çelik kirişlerde boyut analizi.
11 Çelik kolonlarda boyut analizi.
12 Yapı elemanlarında kesme etkisi.
13 Ek yerleri ve bağlantılar, perçinler.
14 Blon, civata ve kaynaklı birleşimler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119988 Malzemelerin mekanik özelliklerini öğrenir
2 1132055 İç gerilmeleri ve gerilmelerin neden olabileceği deformasyonları, atalet momenti hesaplanmasını öğrenir
3 1136757 Çelik ve betonarme elemanlarla yapıda boyutlandırma yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5
2 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3
3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek