Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS305 Tarımsal İnşaat 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Tarımsal İnşaatın temel kavramları dahilinde yapı elemanlarına etki eden yükler ile yapı elemanları hakkında temel bilgileri edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk,T.,2011.Tarımsal İnşaat.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No :56,Samsun. Olgun, M. 2013. Tarımsal İnşaat. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yapılara gelen yükler,yapı elemanları,ihale mevzuatı,keşif ve metraj işleri,mühendislik ekonomisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
8 Rehberli Problem Çözümü 12 8 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı elemanlarına gelen yükler
2 Yapı elemanlarına gelen yükler
3 Yapı elemanlarına gelen yükler
4 Yapıdan temel zeminine iletilen yüklerin hesaplanması
5 Yapı elemanları(temel)
6 Yapı elemanları(duvar)
7 Yapı elemanları(çatı)
8 Ara sınav
9 İhale dosyası
10 Metraj ve keşif işlemleri
11 Metraj ve keşif işlemleri
12 Yapılarda kontrol hizmetleri
13 Tarımsal yapılar için kıymet takdiri
14 Tarımsal yapılar için kıymet takdiri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136453 Tarımsal inşaatta kullanılan malzemelerin öğrenmek
2 1123682 Tarımsal yapıların planlanmasıyla ilgili genel prensipleri öğrenmek
3 1275351 Bitkisel ve Hayvansal üretim yapılarda iklimsel çevrenin denetimiyle ilgili prensipleri öğrenmek.
4 1275352 Psikrometrik diyagramın uygulamalarını öğrenmek ve ısı-nem dengesi hesaplarını yapmak.
5 1275353 Tarımsal yapıların projelenmesi, malzeme düzenlerinin seçimi ile ilgili temel prensipleri öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5
2 5 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5
3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek