Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS307 Tarımsal Drenaj 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin; tarımsal drenajı tanımasını, drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkilerini kavramasını, drenaj sorunu görülen bir alanda sorunun çözümü için yapılması gereken etütleri yapabilmesini, tuzlu ve sodyumlu toprakların tanımı, oluşumu, ıslahı konularında bilgi edinmesini sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hakan Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Drenaj ve Arazi Islahı, Y. Güngör, Z. Erözel, AÜ Ziraat Fakültesi Yayın No 1341, 1994, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal drenajın tanımı, amacı ,önemi ve yararları. Toprak-bitki-su ilişkileri. Drenaj etütleri ve arazi ıslahı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Drenajın tanımı, önemi ve tarımsal drenajın tanımlanması Tanışma ve giriş 1. hafta.ppt
2 Drenajın etkileri ve drenaj yapılmamış alanlarda oluşacak sorunların tartışılması Rehberli problem çözme 2. hafta.ppt
3 Toprak-bitki-su ilişkileri ve tarımsal drenajın bu alanlardaki yeri Rehberli problem çözme 3. hafta.ppt
4 Toprakta suyun hareketi, doymuş koşullardaki hareketi Rehberli problem çözme 3. hafta.ppt
5 Toprakta suyun hareketi, doymamış koşullardaki hareketi Rehberli problem çözme 3. hafta.ppt
6 Drenaj sistemlerinde etütler Rehberli problem çözme Etütler.ppt
7 Drenaj sistemlerinde ayrıntılı etütler Rehberli problem çözme Etütler1.ppt
8 Ara sınav
9 Bariyer tabakasının saptanması Rehberli problem çözme Bariyer derinliği.ppt
10 Hidrolik iletkenlik tanımı, ölçümleri saptanması Rehberli problem çözme Tabansuyu verim ilişkisi.ppt
11 Arazi şartlarında hidrolik iletkenliğin ölçülmesi Rehberli problem çözme Tabansuyu verim ilişkisi.ppt
12 Tabansuyu haritalarının hazırlanması Rehberli problem çözme TABANSUYU GÖZLEM KUYULARI-1.ppt
13 Tuzlu ve sodyumlu topraklar Rehberli problem çözme Etütler2.ppt
14 Etütlerin değerlendirilmesi Rehberli problem çözme Etütler2.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192050 Drenjın yararları
2 1155128 Labaratuvar ve arazi şartlarında hidrolik iletkenliği hesaplar
3 1154384 Tuzluluğun etkisi
4 1154143 Drenaj etütlerini yapar.
5 1154850 Drenaj etüt sonuçlarını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 5
2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek