Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS309 Su Kaynaklarının Planlanlaması 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, su kaynaklarının özelliklerini tanımasını, planlama modelini kavramasını, su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapıyı tanımasını, planlama verilerini seçebilmesini, alternatif su kaynağı geliştirme planları oluşturabilmesini, su kaynakları projelerini ekonomik açıdan değerlendirmesini sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sakine ÇETİN TANER

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı Balaban, A. 1986. Su Kaynaklarının Planlanması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no:972, Ankara Kara, T., 2010. Su Kaynaklarının Planlaması ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye su kaynakları, planlama kavramı ve modeli, su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapı, su kaynakları planlama verileri ve yönetimi, optimizasyon modelleri, alternatif planların formülasyonu ve değerlendirilmesi, su kaynakları planlamasında ekonomik analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı ve içeriği 1.pdf
2 Planlama termininin tartışılması 2.pdf
3 Çok amaçlı projeler 3.pdf
4 Planlamada mühendislik kriterleri 4.pdf
5 Maliyetlerin saptanması 5.pdf
6 Gelirlerin saptanması 6.pdf
7 Proje bedellerinin saptanması 7.pdf
8 Doğrusal programlamanın tanınmlanması 8.pdf
9 Ara Sınav 9.pdf
10 Grafiksel çözüm 10.pdf
11 Simpleks yöntemi 11.pdf
12 MS excel'de doğrusal programlamanın çözüm aşamaları 12.pdf
13 Örnek çalışma 13.pdf
dp.xlsx
14 Proje hazırlama ve değerlendirme 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156727 Su kaynakları problemlerini tanıyıp tanımlar.
2 1161595 Temel matematik ve mühendislik bilgilerini su kaynakları problemlerine uygular.
3 1203320 Su kaynağı planlama verilerini değerlendirir.
4 1203448 Alternatif projeler formüle eder ve karşılaştırır.
5 1203912 Proje değerlendirme yöntemlerini seçer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4 5
4 4 5
5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek