Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS311 Toprak Bitki Su İlişkileri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Toprak, bitki, sulama suyu ve atmosfer ilişkilerini, hidroloji ve sulama bilimi bakış açısı ile öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeşilsoy, Ş. 1994. Toprak Bitki Su İlişkileri, Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 89, Adana. Kirkham, M. B. 2005. Principles of Soil and Plant Water Relations. Elsevier.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Dersin içeriği fiziksel birimler ve uluslararası sistemler, su, toprak ve bitkilerin genel yapıları ve suyun toprak bitki ve atmosfer sistemindeki hareketine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 2 10 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 10 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
17 Alan Çalışması 1 6 6
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Fiziksel birimler ve uluslararsı sistemler Toprak-Bitki-Su-Atmosfer-İliskileri - esk.pdf
ders notu.pdf
2 Suyun yapısı ve özellikleri, Tansiyometreler, ders notu.pdf
3 Toprak-su terminolojisi ve uygulamalar, Toprakta durgun durumdaki su, ders notu.pdf
4 Doygun topraklarda suyun hareketi, Tarla kapasitesi, solma noktası, kullanılabilir su ders notu.pdf
5 Penetrometre ölçümleri, Oksijen dağılımı oranının ölçülmesi, ders notu.pdf
6 İnfiltrasyon, Boşluk hacmi, Toprak su içeriği ölçümü, ders notu.pdf
7 Kök anatomisi ve köklere su hareketinde Piseuille yasası Köklerde su hareketinde Gardner Eşitliği, Termokopul pisikrometreler ile su potansiyelinin ölçümü, ders notu.pdf
8 Su potansiyelinin basın odası ile ölçümü, Stem anatomisi ve osmotik ve turgor potansiyelinin basınç-hacim eğrisi yardımı ile ölçümü, ders notu.pdf
9 Bitkilerde suyun yukarı doğru taşınması, Toprak-bitki-atmosfer sürecinde suyun taşınması, ders notu.pdf
10 Ara sınav,
11 Yaprak anatomisi ve yaprak elastisitesi, Stoma ve stomal drenç ölçümü, ders notu.pdf
12 Güneş radyasonu, Siyah cisi, ısı bütçesi ve radyasyon dengesi, Bitki örtüsü sıcaklığı ölçümünde infrared termometre tekniği, ders notu.pdf
13 Su eksiklik göstergeleri, Bitki su tüketimi, ders notu.pdf
14 Bitki su tüketimi ve su verim ilişkileri, ders notu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373999 Toprakta suyun hareketine ilişkin temel bilgileri öğretmek,
2 1364459 Toprak su potansiyeli bileşenlerini öğretmenk,
3 1361798 bitkide suyun hareketinde temel olan organları öğretmek
4 1368962 Suyun topraktan bitki köklerine, oradan diğer organlara taşınması konularını öğretmek,
5 1381350 Bitkilerin suyla ilgili genel anatomik özelliklerini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5
3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek