Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS315 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Tüm tarımsal alt yapı projelerinin hazırlanmasında ve veri analizlerinde gerekli bilgisayar yazılımlarının öğretilmesi,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve materyalleri kullanılacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, Autocad (2 boyutlu ve 3 boyutlu), NetCad, Ms Excel formulasyon uygulamaları, Doğrusal Programlama (Ms Excel ve Win QSB), Google Earth ve Paftalar kullanılarak sayısallaştırma uygulamaları, Cropwat programı ile bitkis su tüketimi ve sulama programlama uygulamaları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 6 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Dersin içeriği, gerekli bilgisayar yazılımlarının temini kurulması ve genel özellikleri, Ms. Excele giriş. ders notu.pdf
2 Ms. Excel yazılımında veri analiz, mesleki projelerde kullanılması, ders notu.pdf
3 Cropwat bilgisayar yazılımı ile bitki su tüketimi ve verim tahminin yapılması, ders notu.pdf
4 Win QSB ve Ms Excel yazılımı ile doğrusal programlama problemlerinin çözülmesi, ders notu.pdf
5 AutoCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin iki ve üç boyutlu hazırlanması ders notu.pdf
6 AutoCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin iki ve üç boyutlu hazırlanması ders notu.pdf
7 AutoCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin iki ve üç boyutlu hazırlanması ders notu.pdf
8 Ara Sınav
9 AutoCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin iki ve üç boyutlu hazırlanması ders notu.pdf
10 NetCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ders notu.pdf
11 NetCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ders notu.pdf
12 NetCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ders notu.pdf
13 NetCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ders notu.pdf
14 NetCad yazılmı ile tarımsal inşaat, sulama, drenaj ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ders notu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351238 Veri analizinde MS Excel uygulamaları
2 1373035 Doğrusal programlamada Ms Excel uygulamaları
3 1355885 Proje çizimlerinde NetCad uygulamaları
4 1371817 AutoCad ile 2D proje çizimi
5 1391719 AutoCad ile 3D proje çizimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1
2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2
3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2
4 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4
5 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek