Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS317 Uzaktan Algılama ve Cbs 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Lisans üstü öğrencilere CBS ve Uzaktan Algılamayla ilgili temel bilgilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim Köksal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

x

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

CBS'de temel kavramlar, kullanım alanları ve CAD CBS farkı, temel harita bilgileri, CBS'de veri temini, CBS'de veri modelleri, CBS'de sorgulama ve analizler, CBS'de görselleştirme, uzaktan algılamada temel kavramlar, elektromanyetik radyasyon ve özellikleri, uzaktan algılamada atmosferik etkenler, dijital görüntü elde edilmesi, çözünürlük özellikleri, platformlar ve veri elde etme, başlıca uzaktan algılama uydular ve özellikleri, dijital görüntülerde düzeltmeler ve görüntü işleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CBS de temel kavramlar
2 CBS nin kullanım alanları ve CAD CBS farkı
3 Temel Harita Bilgileri
4 CBS de Veri Temini
5 CBS de veri Modelleri
6 CBS de Sorgulama ve Analizler
7 CBS de Görselleştirme
8 Ara sınav
9 Uzaktan Algılamaya Giriş Ve Temel Tanımlar
10 Elektromanyetik radyasyon ve özellikleri
11 Uzaktan algılamada atmosferik etkenler
12 Uzaktan algılamada dijital görüntü elde edilmesi, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri
13 Uzaktan algılama platformları ve veri elde etme
14 Başlıca uzaktan algılama uydular ve özellikleri
15 Dijital görüntülerde düzeltmeler ve görüntü işleme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417667 Öğrenciler temel harita bilgileri hakkında bilgi sahibi olur
2 1420124 Öğrencielr Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1427104 Öğrenciler Uzaktan Algılama hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2
2 3 3 4
3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek