Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS302 Tarımsal Sulama 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Sulama ve tanımı, Sulama sitemleri, Toprak-Bitki-Su ilişkileri, Sulama suyu ihtiyacı, Arazinin sulamaya hazırlanması ve sulama yöntemleri konularında temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

sulama amaçlı toprak fiziği bilgileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SULAMA. Güngör, Y., Erözel Z. ve Yıldırım, O. 2004. Ankara Ün. Zir. Fak. Yayın no: 1540.Ankara 2. Ders notları. 3. İnternet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sulama sulama yöntemleri konusunda bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 30 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulamanın Tanımı ve önemi, yararları Avys sunu 1.pdf
2 Türkiyedeki sulama durumu Avys sunu 1.pdf
3 Sulama sistemleri: Proje unsurları, Gerekli koşullar, Hazırlanması Avys sunu 1.pdf
4 Toprak Bitki Su ilişkileri Avys sunu 1.pdf
5 Sulama Yönünden Önemli bazı toprak özellikleri: Toprak derinliği, İnfiltrasyon özellikleri Avys sunu 1.pdf
6 Sulama yönünden Önemli toprak nem sabiteleri ve belirlenmesi Avys sunu 1.pdf
7 Toprakta suyun hareketi ve toprağın su alma hızı, su alma hızı ölçümleri Avys sunu 1.pdf
8 Sulama suyu ihtiyacı: Referans Bitki su tüketimi ve Bitki su tüketiminin hesaplanması, Sistem kapasitesi Avys sunu 1.pdf
9 Sulama randımanlarının belirlenmesi Avys sunu 1.pdf
10 Arazinin Sulamaya hazırlanması: Arazi tesviyesi, Parsellerin düzenlenmesi, Tarla içi su dağıtım sistemleri Avys sunu 1.pdf
11 Akış ölçümleri: Yüzey akış ölçümleri, Borulu akış ölçümleri Avys sunu 1.pdf
12 Sulama Yöntemleri : Sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, Uygun sulama yönteminin seçilmesi, Basınçlı ve Yüzey sulama yöntemlerinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar. Avys sunu 1.pdf
13 Yüzey sulama Yöntemleri: Tava Karık ve Uzun tava sulama yöntemlerinin planlanması Avys sunu 1.pdf
14 Basınçlı sulama Yöntemleri: Yağmurlama ve Damla sulama sistemi unsurları ve planlanması Avys sunu 1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125827 Sulamada toprak bitki su ilişkilerinin durumunu, birbirine olan etkilerini ve suyun toprağa girişinden bitkinin alımı ve kullanımına kadarki süreçteki aşamalarını açıklar. Uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktarını hesaplayabilir.
2 1120501 Araziyi sulamaya hazırlayacak düzenlemeleri yapar, sulama yöntem seçimi ile beraber kısıntılı kaynakları en uygun bir şekilde kullanarak planlama yapabilir.
3 1211524 Sulama yöntemleri sınıflandırır, Yüzey ve basınçlı sulama yöntemlerinin plan ve projelendirilme esaslarını bilir.
4 1137965 Bir bölge veya yöredeki sulama suyu ihtiyacını hesaplar, orada inşa edilecek olan tarımsal yapılar için gerekli planlama verilerini elde edebilir.
5 1151242 Genel olarak sulamanın tanımı, önemi, faydaları konularında temel bilgiler edinir, bu bilgileri tarımın ilgili alanlarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4
2 2 4 5 3 4 4 5 3 3 5 3 4
3 5 3 4 4 2 3 3 2 1 4 4 5
4 2 4 4 4 5 4 5 3 2 4 4 3
5 2 4 3 3 5 4 3 3 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek