Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS304 Hidroloji 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Hidroloji biliminin temel bilgilerin ve hesaplamaların öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sakine ÇETİN TANER

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APAN, M. 2009. HİDROLOJİ, OMU ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS KİTABI NO:52. WARD AND ELLIOT.1995.ENVIRONMENTAL HYDROLOGY.LEWIS PUBLISHERS, NEWYORK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde, Hidroloji biliminin önemi ve kullanım alanları, hidrolojik çevrim, su bütçesi, iklim hidroloji ilişkileri, hidrolojik çevrim ve bileşenleri, nehirlerde akım ölçümü, sedimentasyon ve hidrolojik verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi konularını bulunmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 7 2 14
9 Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HİDROLOJİNİN ÖNEMİ VE HİDROLOJİK ÇEVRİM
2 İKLİM VE HİDROLOJİ
3 YAĞIŞ
4 YAĞIŞ
5 BUHARLAŞMA
6 BUHARLAŞMA
7 İNFİLTRASYON
8 SINAV
9 YER ALTI SUYU
10 YÜZEYSEL AKIŞ
11 NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMLERİ
12 SEDİMENTASYON
13 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN HİDROLOJİDE UYGULANMASI
14 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN HİDROLOJİDE UYGULANMASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142860 YÜZEY AKIŞ VE EROZYON KAVRAMLARINI ÖĞRENİR
2 1125878 HİDROLOJİ BİLİMİNİ KULLANAN DİSİPLİNLERİ ÖĞRENİR
3 1127378 BUHARLAŞMA KAVRAMINI, ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMEK,HESAPLAMALARI KAVRAR
4 1211633 YAĞIŞ OLUŞUMU VE YAĞIŞIN ZAMANSAL MEKANSAL DAĞILIMLARINI KAVRAR
5 1118093 HİDROLOJİK ÇEVRİMİ VE BİLEŞENLERİNİ KAVRAR
6 1135264 SU BÜTÇESİ ELEMANLARINI KAVRAMAK VE HESABINI ÖĞRENİR
7 1136776 YERALTI SU HAREKETLERİNİ ÖĞRENİR
8 1121693 SEDİMENTASYON SÜRECİNİ KAVRAR
9 1192265 HİDROLOJİ BİLİMİNİ TANIR
10 1147367 İNFİLTRASYON KAVRAMI, ÖLÇÜMÜ VE HESAPLAMASINI ÖĞRENİR
11 1161005 NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRMESİNİ ÖĞRENİR
12 1160374 YÜZEY AKIŞ ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ KAVRAR

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 4
8 4
9 5
10 4
11 3
12 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek