Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS306 Mühendislik Ölçmesi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Arazide ölçümlerinin uygulanabilirlliği ve bilgisayar desteği ile tarımsal sulama ve arazi konularında tesviye toplulaştırma gibi konulara alt yapı birikimi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuroğlu, M., Yağanoğlu, V., Örüng, İ., 1997. Ölçme Bilgisi II. Ata Üniv. Zir Fak. No:329, erzurum. Netcad 5.1 GIS Kullanım Kulavuzu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arazi tesviyesi (ızgara ağının kurulması, yükseklik ölçmesi, tesviye düzlemi parametrelerinin belirlenmesi, kazı ve dolgu yüksekliği ve hacimlerinin hesaplanması), teodolit, teodolitle düşey ve yatay açı ölçmeleri, düşey ve yatay mesafelerin hesaplanması, nokta tayini, koordinat hesapları, poligon ölçmeleri ve hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
9 Problem Çözümü 5 5 25
12 Takım/Grup Çalışması 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi tesviyesi, tesviye çeşitleri, Sunum 1.ppt
2 Kazı dolgu hesaplama yöntemleri Sunum 1.ppt
3 Teodolitin tanıtılması, arazide teodolit uygulamaları Sunum 1.ppt
4 Yatay ve düşey açıların ölçülmesi Sunum2.pptx
5 Yatay ve düşey uzaklıkların belirlenmesi Sunum2.pptx
6 Yatay ve düşey uzaklıkların belirlenmesi Sunum2.pptx
7 Poligonların tanıtımı Sunum 3.ppt
8 ara sınav
9 Poligonların aplikasyonu Sunum 3.ppt
10 Poligonların alanlarının belirlenmesi Sunum 3.ppt
11 Sınırların düzeltilmesi Sunum4.ppt
12 Sınırların düzeltilmesi Sunum4.ppt
13 Kurp hesapları Sunum4.ppt
14 Kurp hesapları Sunum4.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132324 Açı ve boy ölçmeleri yardımıyla engebeli ve büyük arazilerin planlarını yapar.
2 1213509 Tarımsal amaçlı yol , su getirme, sulama kanalı güzergahlarının belirlenmesinde kurpların planlar.
3 1229573 Yanına varılamayan yüksekliklerin belirlenmesi
4 1126793 Kazı dolgu hesabı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek