Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS308 Mühendislik Meteorolojisi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Termodinamik ve hareket kanunlarını içeren esaslar dahilinde; atmosfer–canlı etkileşimleri ve tarıma yansımalar,iklim değişimleri ve kuraklık,meteorolojik verilere dayalı olarak potansiyel verim tahmin yöntemlerine ilişkin temel kuramsal bilgileri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, T. 2010.Mühendislik Meteorolojisi Ders Notları(Yayınlanmamış). OMÜ Ziraat Fakültesi TYS Bölümü,Samsun. ASHRAE,1985.Theory,General Engineering Data,Load and Energy Calculations.American Society of Heating,Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc.,Atlanta,GA 3029. Ahrens, C.D. 2009. Meteorology Today. Brooks/cole, 10 Davis Drive belmont, ct 94002 USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atmosferin yapısı, atmosferik enerji, ısı geçişi,gazlar, kuru hava- su buharı ilişkileri, iklim sistemleri ve iklim sınıflandırması, meteorolojik elemanların bitkiler üzerine etkisi, kuraklık, bitki büyüme modelleri ile potansiyel verim tahminleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
48 Sözlü Sınav 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
9 Problem Çözümü 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atmosfer
2 Atmosferik enerji
3 Psikrometri
4 Nemli havanın termodinamik özellikleri
5 Nemli havanın termodinamik özelliklerinin ideal gaz kanunlarına dayalı olarak analitik çözümlemesi
6 Kıtasallık ve okyanussalık
7 Ara sınavı
8 İklim sınıflandırmaları
9 İklim değişimleri
10 Kuraklık
11 Kuraklık
12 Meteorolojik elemanların tarım üzerindeki etkileri
13 Bitki büyüme modelleri ile potansiyel verim tahmini
14 Bitki büyüme modelleri ile potansiyel verim tahmini

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140316 Bitki büyüme modellerini iklimsel verilere dayalı olarak yorumlayabilir.
2 1131431 Meteorolojik verilere dayalı olarak potansiyel verim tahmini yapabilen yazılım programlarını kullanabilme ve değerlendirebilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek