Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS310 Kırsal Yerleşim Tekniği 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

Kırsal alandaki bir işletmenin gezilerek sorunlarının gözlemlenmesinin sağlanması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuroglu, M., Yaganoglu, A.V. ve Örüng, ., 1994, Kırsal Yerlesim Teknigi, Atatürk, Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 165. Erzurum. Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal yerleşim Tekniği. Ç.Ü Ziraat fakültesi genel yayın No: 197. 2011-2012 yılı internet. www.sp.gov.tr/documents/KKP(2010_2013).pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

staj durumu önemli değil

Dersin İçeriği

Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
22 Proje Hazırlama 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerleşim ve yerleşim etkenleri. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
Krsl Yrl Tek 2020 avys.pdf
2 Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
3 Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
4 Dağınık yerleşimler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
5 Toplu yerleşimler https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
6 Kırsal alan planlaması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
7 Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
8 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
9 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
10 Köy yerleşim yeri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
11 Köy fiziksel planlaması. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
12 Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri. https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
13 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanmasının sağlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
14 Köy yollarının planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347816 Kırsal alan yerleşim şekillerini bilir
2 1347820 Kırsal alandaki yerleşimin toplam üretime etkisini ve katkısını bilir
3 1347836 Kırsal alanda bir işletmeyi ve komple köyü planlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 5 4 5 3 3 3 4 2 3
2 3 3 3 2 4 5 2 2 2 4 4 2
3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek