Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS314 Gölet ve Barajların Planlanması 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Gölet ve barajların plan ve projeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gedik, N. 2005. Barajlar.http://insaat.balikesir.edu.tr/dokumanlar/suyapilari/barajlar.pdf

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gölet ve Barajların planlanası ve gerekli kontrollerin yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baraj Yapımının Tarihçesi
2 Barajların Kısımları
3 Baraj Yerinin Seçimi
4 Yağış havzasının hidrolik ve hidrolojik özellikleri
5 Baraj Yapma Amaçları
6 Barajların Çevre Etkileri
7 Ara sınav
8 Barajların Sınıflandırılması
9 Dolgu barajların planlanması
10 Beton barajların planlanması
11 Baraj Tipinin Seçimi
12 Barajlara Etki Eden Kuvvetler
13 Dolgu barajların üstünlükleri
14 Beton ağırlık barajların hesap esasları
15 Baraj Haznesi Hacminin Bulunması
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217821 Debisi 200 L/s ye kadar olan barajları planlar
2 1220221 Hayvan içme suları için planlanan göletleri kontrol eder
3 1195304 Baraj ve göletlerin planlarını oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek