Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS401 Drenaj Sistemlerinin Planlanması 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Tarımsal Drenajın Planlama kriterleri ve temel kavramları hakkında bilgi verilir ve planlama gerçekleştirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güngör, Y. Ve Erözel Z., 2001. Drenaj ve Arazi Islahı, A.Ü. Ziraat fakültesi Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal drenajın tanımı kapsamı ve amacı, drenaj etüdleri, yüzey ve toprak altı drenajının projelenme kriterlerinin belirlenmesi ve projelemesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 6 2 12
8 Rehberli Problem Çözümü 5 3 15
14 Gözlem 2 3 6
16 Alan Gezisi 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi 1.ppt
2 Tarımsal drenaj tanımı ve yararları 2.ppt
3 toprak bitki su ilişkileri 2.ppt
4 Drenaj etüdleri Toprak etütleri.ppt
5 Drenaj etüdleri Toprak etütleri.ppt
6 Drenaj yöntemleri 6.ppt
7 Yüzey drenaj hidroliği 7.ppt
8 Yüzey drenaj planlama kriterleri 6.ppt
9 Toprak altı drenajı 7.ppt
10 Toprak altı drenaj kriterleri HİDROLİK İLETKENLİK BELİRLEME YÖNTEMLERİ.doc
11 Toprak altı drenajı planlama LABORATUVAR KOŞULLARINDA TOPRAK GEÇİRGENLİĞİNİN SAPTANMASI.docx
12 drenaj malzemeleri Toprak etütleri.ppt
13 Drenaj projesi sodyum- tuzlu toprç.doc
14 Drenaj projesi sonuçlandırma sodyum- tuzlu toprç.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357361 Planlama kriterlerinin belirlenmesi
2 1358339 Tarımsal drenaj planlama ve projeleme
3 1393085 Toprağın hidrolik iletkenliğinin belirlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek