Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS403 Toprak Su Yapıları 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Toprak ve Su Yapılarının planlanması ve projelenmesi kriterlerinin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sakine ÇETİN TANER

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kara, T., 2010. Topraksu yapıları Ders notu,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak ve su ile ilişkili sulama sistemlerindeki yapılar ile toprak barajların planlanmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
9 Problem Çözümü 10 1 10
14 Gözlem 1 3 3
16 Alan Gezisi 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı ve amacı
2 Gölet ziyareti
3 Hidroloji
4 Etüdler ve etüdlerin ölçülmesi
5 Gölet kapasitesinin saptanması
6 Sürekli akan nehirlerde kapasitenin saptanması
7 Kuruyan nehirlerde kapasitenin saptanması
8 Göletlerde kapsitenin saptanması
9 Dipsavak kapasitesi
10 Dolusavak kapasitesi
11 Göletlerin sızma kontrolü
12 Gölet inşaası
13 Projeleme
14 Gölet bakımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363168 Barajların planlanamsı
2 1369553 Gölet yapım kriterlerinin saptanması
3 1371387 Baraj unsurları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek