Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS405 Tarımsal Yapılar 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Tarım işletmelerindeki tarımsal yapıların planlama ve projelendirilmelerine yönelik esasları öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Yusuf DEMİR

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk,T.,2006. Tarımsal Yapılar. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 49, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Süt sığırı ahırları,besi sığırı ahırları,buzağı barınakları,koyun ağılları,kümesler,kesimhaneler,silolar,sebze ve meyve muhafaza yapıları,hangarlar,ürün işleme tesisleri vb.)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
8 Rehberli Problem Çözümü 8 12 96
22 Proje Hazırlama 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme merkezinin planlanması
2 Tarımsal yapılarda çevre koşullarının denetimi
3 Tarımsal yapılarda çevre koşullarının denetimi
4 Kırsal konutların planlanması
5 Ahırların planlanması
6 Ahırların planlanması
7 Buzağı barınaklarının planlanması
8 Ara Sınavı
9 Ağılların planlanması
10 Kümeslerin planlanması
11 Kümeslerin planlanması
12 Yardımcı tesislerin planlanması
13 Koruma ve depolama yapılarının planlanması (Hangar ve silolar)
14 Koruma ve depolama yapılarının planlanması (Meyve ve sebze muhafaza yapıları)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5995 1123057 Alana yönelik yazılım programlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
19663 1121410 Kırsal alandaki tarımsal yapı ve tesislerin plan ve projelerini yapabilir.
34057 1162763 Entegre üretim sistemlerine sahip endüstriyel tarımsal üretim işletmelerinde, danışman mühendislik hizmeti verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
5995 3 1 4 3 4 4 2 4 4
19663 3 2 4 3 3 4 3 3 4
34057 3 3 4 3 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek