Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı tarımda kullanılan sulama sularının sınıflandırılması, kullanılabilme olanakları ve çevreye etkileri konularında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992. Sulama Suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları. Ç.Ü. Zir. Fak. Yayın no: 21. ADANA. 2- Ayyıldız, M. 1976,Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Tuzluluk problemleri.Ankara Ün. Zir. Fak. No:636. ANKARA. 3- Munsuz, N., Ünver, İ., 1995. Su Kalitesi. Ankara Ün. Zir. Fak. No:1389. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel tanımlar ve birimler, sularda bulunan başlıca aynan ve katyonlar ile bazı ağır metal ve iz elementler, sulama suyu analizleri, sınıflandırmada dikkate alınan temel kalite ölçütleri ve sınıflandırma sistemleri, damla sulama sistemlerinde tıkanma sorunları ve giderilme yöntemleri, tuzluluğun bitki gelişimine etkisi, toprakta su-tuz dengesi ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 5 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 3 3
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suyun bileşimi ve özellikleri Laboratuar
2 Suyun biyolojik önemi Laboratuar
3 Elektriksel iletkenliğin tanımı ve birimleri Laboratuar
4 Tuzluluk sınıflamaları Laboratuar
5 Sulama sularında bulunan anyonlar Laboratuar
6 Sulama sularında bulunan katyonlar Laboratuar
7 Sulama sularında bulunan tuzun etkileri Laboratuar
8 Sulama suyu analizleri Laboratuar
9 Sulama suyu analiz raporlarının yazılması ve bu raporların incelenmesi Laboratuar
10 Ara sınav
11 Sulama suyunun sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler Laboratuar
12 Bitkilerin tuzlu ortamda tepkileri ve Tuzluluk eşiği Laboratuar
13 Tuzluluğun toprağa etkileri, yıkama fraksiyonu Laboratuar
14 Tuzluluğun ıslahı Laboratuar
15 Sodyumluluk etkileri ve ıslah durumları, uygulanacak sulama yönteminin seçimi Laboratuar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192470 Su kalitesinin bitki ve toprak üzerine etkilerini tanımlayabilme
2 1169820 Sulama suyu kalitesi sınıflandırma sistem ve rehberlerini kullanabilme
3 1144275 Gerekli temel kimyasal analizleri bilerek ve analiz sonuçlarını değerlendirerek sulama suyu kalitesini saptayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 1 2
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3
3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek