Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS409 Kültürteknikte Araştırma ve Değerlendirme I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Tarımsal Yapılar ve Sulama çalışma konularında öğrencilere araştırma yeteneğini kazandırmak, elde ettikleri sonuçları değerlendirebilmek ve sonuçları topluluk önünde sunabilme becerisini kazanabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Yusuf Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sulama, drenaj, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim tekniği, tuzluluk ve su yönetimi vb. konular ile ilgili çalışmalar araştırmalar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 20 1
8 Rehberli Problem Çözümü 2 30 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 2 8
17 Alan Çalışması 2 6 12
22 Proje Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 6 3 18
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırmanın planlanması ve kurulmasının anlatılması.
2 Araştırmanın planlanması ve kurulmasının anlatılması.
3 Araştırmadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin anlatılması. x x
4 Araştırmada kullanılan kaynak araştırmasının oluşturulması. x x
5 Kültürteknik çalışmaları ve içerikleri x x
6 Arazi uygulamaları x
7 Arazi uygulamaları x
8 Elde dilen sonuçların değerlendirme ve analizi x
9 Vize
10 Sonuçların rapor haline getirilmesi x
11 Sonuçların rapor haline getirilmesi x
12 Araştırma sonuçlarının sunuma hazırlanması x
13 Araştırma sonuçlarının sunuma hazırlanması x
14 Sonuçların sunum ve değerlendirmesi x

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136809 Araştıma planlamayı öğrenir
2 1138009 Araştırmayı rapor haline getirmeyi öğrenir.
3 1155203 Araştırmayı yazmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4
2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3
3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek