Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS411 Betonarme 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Gerilme yöntemine göre betonarme yapı elemanlarının proje ve analizini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Odabaş, Y.; Uluğ, N. 1990. Betonarme İnşaat Hesapları. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Betonarme yapılarda etriyeli ve fretli kolon projelemesi, Tek ve çift donatılı kiriş projelemesi, Tek ve çift doğrultuda çalışan döşeme projelemesi, temel ve merdiven projelemesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beton ve beton teknolojisi. sun avys.pptx
2 Betonarmede analiz ve yöntemler. sun avys.pptx
3 Kolon analizi. sun avys.pptx
4 Etriyeli kolon analizi. sun avys.pptx
5 Fretli kolon analizi. sun avys.pptx
6 Tek tesisatlı kiriş analizi. sun avys.pptx
7 Çift tesisatlı kiriş analizi. sun avys.pptx
8 Kirişlerde burulma, sarkı ve aderans kontrolü. sun avys.pptx
9 Vize
10 Tek doğrultulu döşemeler. sun avys.pptx
11 Çift doğrultulu döşemeler. sun avys.pptx
12 Çift doğrultulu döşemeler. sun avys.pptx
13 Temeller. sun avys.pptx
14 Merdivenler. sun avys.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390165 Betonarme yapı elemanları.
2 1390365 Betonarme yapı elemanlarını proje ve analizi.
3 1390535 Tek ve iki katlı betonarme projesinin hazırlanması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4
2 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 1
3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek