Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS404 Sera Yapım Tekniği 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Sera tipleri, sera örtü malzemeleri ve özellikleri, sera yapı malzemeleri ve sera planlamasına etkili faktörler, sera iklimlendirme sistemleri konularında temel ve uygulamalı bilgileri edindirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel, A.N., Yüksel, E., 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasat Yayıncılık, İstanbul. Doğan, H., 2002. Havalandırma ve İklimlendirme Esasları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Olgun, M., 2011. Tarımsal Yapılar, Ankara Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1577, Ankara. Şahin, A., Ünal, H. B., 2005. Yapı Malzeme Bilgisi, E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 568, Bornova-İzmir. Filiz, M., 2001. Sera İnşası ve Kliması, Akademi Kitabevi, İzmir. Bot, G:P:A., 1983. Greenhouse climate: fom physical processes to a dynamic model.PhD thesis, Wageningen. Yüksel, A.N. 1995. Sera Yapım Teknigi. 2. basım. Hasat Yayıncılık Istanbul. Baytorun, N. 1995. Seralar. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Genel Yayın No: 110 Ders Kitapları Yayın No: 29. Öztürk, H ., Basçetinçelik A., 2002 Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birligi Ankara. Yagcıoglu, A., 2005.Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Zirtaat fak. Ofset Tesisleri. Hellickson, M.A., Walker, J.n., 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Published by: ASAE, 372 pp., ASAAE 2950 Niles Road, St.Joseph, Michigan, 49085-9659 USA. Nelson, V. P., 1991. Greenhouse Operation and Management. Pp 615.Prentice Hall. Inc. New Jersey

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seraların sınıflandırılması, seralarda konstrüksiyon ve malzeme özellikleri, çevre denetimi uygulamaları, yapı elemanlarında yük analizleri, sera işletme planının hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 2 25 50
22 Proje Hazırlama 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sera yapım tekniğine giriş Konu anlatımı, örnek problem çözümü
2 Seraların sınıflandırılması Konu anlatımı, örnek problem çözümü
3 Sera konstrüksiyonu ve malzeme özellikleri Konu anlatımı, örnek problem çözümü
4 Sera örtü malzeme çeşitleri ve özellikleri Konu anlatımı, örnek problem çözümü
5 Seralarda çevre denetimi uygulamaları (Havalandırma) Konu anlatımı, örnek problem çözümü
6 Seralarda çevre denetimi uygulamaları (Isıtma) Konu anlatımı, örnek problem çözümü
7 Seralarda sulama ve drenaj sistemleri Konu anlatımı, örnek problem çözümü
8 Sera yapı elemanlarında etkili yükler Konu anlatımı, örnek problem çözümü
9 Ara sınav
10 Seralarda etkili yükleri taşıyan yapı elemanlarının analizi Konu anlatımı, örnek problem çözümü
11 Seralarda etkili yükleri taşıyan yapı elemanlarının analizi Konu anlatımı, örnek problem çözümü
12 Sera işletmesinin yerinin seçimi ve yerleşim düzeni Konu anlatımı, örnek problem çözümü
13 Bir örnek sera işletmesi planının hazırlanma aşamaları ve ödev verilmesi Konu anlatımı, örnek problem çözümü
14 Sera işletmesi planlarının sunulması ve değerlendirilmesi Konu anlatımı ve ödev verilmesi
15 Final sınavı Ödev sunumu
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182961 Seraların Tanımı ve Önemi ile Ülkemizde ve Dünyada Seracılığın Durumu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1275354 Seralarda Kullanılan Örtü Malzemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1275355 Seraların Sınıflandırılması , Sera Yapı Malzemeleri ve Yapı Elemanları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1275356 Seralarda çevre koşullarının sağlanması hakkında bilgi sahibi olur.
5 1275357 Seraların Planlanması ve Projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5
4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek