Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS412 Bitki Su Tüketimi 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Bitki su tüketimi ölçüm ve tahmin yöntemlerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALLEN, R.G., PEREIRA, L.S., RAES, D. and SMITH, M., 1998, Crop Evapotranspiration (Rome: FAO). ASCE–EWRI, 2005, The ASCE Standardized reference evapotranspiration equation. ASCEEWRI Standardization of Reference Evapotranspiration Task Comm. Available online at: http://www.kimberly.uidaho.edu/water/asceewri/ (accessed 26 June 2008).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, bitki su tüketimi (ETc) ölçüm yöntem ve sistemlernii, ETc tahmin yöntemlerinden FAO-Penman Monteith yaklaşımını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 100 100
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bitki su tüketimi kavramı kullanım alanları
3 Toprak su bütçesi hesabı
4 Toprak su içeriği ölçümleri
5 Lizimetre sistemleri ve ETc
6 Bitki su tüketimi tahmin yöntemleri
7 FAO-Penman Monteith yönetimi
8 Sınav
9 Referans bitki su tüketimi tahmini
10 Referans bitki su tüketimi tahmini
11 Referans bitki su tüketimi tahmini
12 Referans bitki su tüketimi tahmini
13 Kc yaklaşımı
14 Kc yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129049 1442714 Toprak su bütçesi
129050 1443360 Tartılı lizimetre sistemleri
129051 1444011 FAO Penman Monteith Yaklaşımı-Referans bitki su tüketimi hesabı
129052 1444736 Bitki katsayısı yaklaşımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71650 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 71651 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 76134 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 76135 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76136 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 76137 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 76138 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 76139 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 76140 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 76141 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 76142 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 76143 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
129049 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
129050 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4
129051 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129052 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek