Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kültürteknik kapsamında yer üstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesislerin, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması,bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konulması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÇETİN TANER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMÜ, Zİraat Fakültesi, Ders Kitabı No:12. YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER, Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları,koruma ve depolama ypıları, seralar, hidrolik, su kaynaklaının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişikileri, sulama programlam, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 3 10 1
48 Sözlü Sınav 2 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 8 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal yerleşmeler ve işletmelerde işletme merkezinın (avlusunun ) planması 1.pdf
2 Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar 2.pdf
3 Tarımsal işletmelerde konutların planlanması 3.pdf
4 Hayvan barınaklarının planlanması 4.pdf
5 Koruma ve Depolama yapılarının planlanması 5.pdf
6 Bitkisel üretim Yapıları (sera) planlanması 6.pdf
7 Tarımsal Hidrolik 7.pdf
8 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar 8.pdf
9 Ara Sınav 9.pdf
10 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar 10.pdf
11 Toprak bitki su ilişkileri 11.pdf
12 Bitki su tüketimi, Sulama programı ve Sulama şebekelerinin planlanması 12.pdf
13 Sulama Yöntemleri 13.pdf
14 Sulamada kullanılan suların niteliği ve Tarımsal Drenaj ve Sorunlu topraklar 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281529 Sulama ve drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
2 1281526 Hayvan barınaklarının planlanması ile ilgili bilgileri alır.
3 1281530 Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir .
4 1281528 Bitkisel üretim yapılarının planlanması hakkında bilgi sahibi olur
5 1281527 Tarımsal drenajın önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3
2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek